ย้ำภาพองค์กรดิจิทัล ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ทรู รับรางวัล “Sustainability Disclosure Award” 3 ปีซ้อน มุ่งสู่การเป็น Tech Company พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, December 19, 2021

ย้ำภาพองค์กรดิจิทัล ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ทรู รับรางวัล “Sustainability Disclosure Award” 3 ปีซ้อน มุ่งสู่การเป็น Tech Company พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


21 ธันวาคม 2564 - สถาบันไทยพัฒน์ โดย นางสาว วีรญา ปรียาพันธ์ วรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน มอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แก่ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ขวา) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ในฐานะองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่เป็นต้นแบบในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส แสดงผลการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถืออย่างครบถ้วน พร้อมสื่อสารเผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอด อันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและลูกค้าในการเลือกใช้สินค้าและบริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม


การได้รับรางวัลครั้งนี้ ตอกย้ำความตั้งใจของกลุ่มทรู องค์กรดิจิทัลในการก้าวเป็น Tech Company ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตามยุทธศาสตร์ 3 H’s ได้แก่ Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health - มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home - มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกลุ่มทรู ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ที่ได้จัดตั้งประชาคมเพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันขององค์กรสมาชิก ที่ปัจจุบันมีจำนวน 125 ราย

No comments:

Post a Comment

Pages