ขอส่งพรพระ อันเป็นพรอันประเสริฐให้กับท่านและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, December 31, 2021

ขอส่งพรพระ อันเป็นพรอันประเสริฐให้กับท่านและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ขอส่งพรพระอันเป็นพรอันประเสริฐให้กับท่านและครอบครัว ไว้เป็นสิริมงคลดังนี้:~

• ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ~ ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน

• รักขันตุ สัพพะเทวะตา ~ ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน

• สัพพะพุทธานุภาเวนะ ~ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

• สัพพะธัมมานุภาเวนะ ~ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม

• สัพพะสังฆานุภาเวนะ ~ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์

• สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

เมื่อได้อ่านพรพระนี้แล้ว ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่ท่าน และครอบครัว ให้มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม พ้นจากความทุกข์ ความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด. คิดจะกระทำการสิ่งใดในทางที่ดีงามแล้วก็ขอให้พลัน สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สมตามความปรารถนาทุกประการ ไม่เจ็บ ไม่จน ขอให้เฮงเฮง รวยรวยตลอดปีใหม่ 2565 และตลอดไปเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ.

No comments:

Post a Comment

Pages