ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ ซันโย.เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด ผนึกกำลังธุรกิจโซลาร์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, December 10, 2021

ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ ซันโย.เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด ผนึกกำลังธุรกิจโซลาร์


นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ นายวรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)


โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัท ซันโย.เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด
ดำเนินธุรกิจที่เน้นเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ ในกลุ่มธุรกิจพานาโซนิค

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบในการเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages