5 ธันวาคม ‘วันดินโลก’ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, December 4, 2021

5 ธันวาคม ‘วันดินโลก’


5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น ‘วันพ่อแห่งชาติ’ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น ‘วันชาติ’ ของประเทศไทย และอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ  ‘วันดินโลก’

เพราะดินเป็นรากฐานของสิ่งมีชีวิตมากมายบนโลก การผลิตอาหารทั่วโลกล้วนพึ่งพาดินเป็นหลักทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน ดินก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมากมาย ตั้งแต่จุลินทรีย์ขนาดเล็กจนมองไม่เห็นไปจนถึงพืช สัตว์ และมนุษย์ เราทุกคนจำเป็นต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของดิน เพื่อปกป้องระบบของธรรมชาติ และระบบนิเวศของโลก

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล ‘นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม’ และขอพระบรมราชานุญาต ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น ‘วันดินโลก’


กลุ่มทรู ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขอนำภาพถ่ายฝีมือนิสิตจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอาณกร จารึกศิลป์ ภาพ ‘ผืนป่าที่ชุ่มฉ่ำ’ ถ่ายที่ ป่าบงเปียง จ.เชียงใหม่ เป็นภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ ประจำปี 2559 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาฝากกัน

โดยภาพนี้แสดงให้เห็นว่า หากเราร่วมรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของดิน ดูแล รักษา ให้คงไว้ซึ่งประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิตบนโลก เพื่อความงดงาม ยั่งยืนตลอดไป

No comments:

Post a Comment

Pages