สภากาชาดไทยบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแก่สภากาชาดเมียนมา เพื่อตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, December 31, 2021

สภากาชาดไทยบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแก่สภากาชาดเมียนมา เพื่อตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 40 เครื่อง แก่สภากาชาดเมียนมา โดยมี ดร. ดอว์ อมายา หม่อว เหนี่ยง รองประธานสภากาชาดเมียนมา และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าว โดยสภากาชาดเมียนมาจะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สภากาชาดเมียนมามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและการตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 รวมถึงการปฐมพยาบาลผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศ

Thai Red Cross Society Donates Oxygen Concentrators to Support the Myanmar Red Cross Society’s operation against Covid-19


On 29 December 2021, H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak, Ambassador of Thailand to Myanmar, as representative of Thai Red Cross Society, handovers 40 units of Oxygen Concentrator to Myanmar Red Cross Society. The Oxygen Concentrators donation from Thai Red Cross Society is to support the Myanmar Red Cross Society’s humanitarian operations to fight Covid-19 pandemic. The donation was handed over to Dr. Daw Amaya Maw Naing, Vice President of the Myanmar Red Cross Society, by the Thai Ambassador at the office of Myanmar Red Cross Society.

The Myanmar Red Cross Society is committed to providing humanitarian assistance to people affected by Covid-19 Pandemic and internal strife.

No comments:

Post a Comment

Pages