กรมเจ้าท่า ปรับโฉมใหม่ท่าเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย แล้วเสร็จปี 2567 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, February 1, 2021

กรมเจ้าท่า ปรับโฉมใหม่ท่าเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย แล้วเสร็จปี 2567กรมเจ้าท่า ดำเนินการปรับโฉมใหม่ท่าเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย กำหนดแล้วเสร็จปี 2567 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตามแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เพื่อยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งท่าเทียบเรือดังกล่าว เป็นท่าเรือสำคัญที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่าเรือเกาะสมุยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางไปยังเกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน และเกาะม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในอนาคตอาจมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมเจ้าท่า จึงดำเนินการปรับปรุงรื้อถอนท่าเทียบเรือเดิมบางส่วน และปรับปรุงท่าเรือดังกล่าว ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมหน้าท่าพื้นที่ 864 ตารางเมตร และเพิ่มพื้นที่สะพานทางเดิน 2,340 ตารางเมตร สร้างอาคารพักคอยรองรับผู้โดยสารเรือครุยส์ ขนาด 1,800 ตารางเมตร และอาคารพักคอยด้านหลังท่าเทียบเรือ 182.25 ตารางเมตร และงานก่อสร้างด้านอื่นๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และได้มาตรฐานความปลอดภัยทั้งนี้ การปรับปรุงท่าเรือเกาะสมุย จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในอนาคต หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เริ่มคลี่คลาย และรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจฝั่งอ่าวไทยในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages