สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก รับทุน TGIST แบบออนไลน์ ประจำปี 2564 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, February 7, 2021

สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก รับทุน TGIST แบบออนไลน์ ประจำปี 2564กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังจะเข้าศึกษาหรือศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี ที่สนใจขอรับทุนภายใต้ความร่วมมือวิจัยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัยของ สวทช. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม โดยโครงการจะสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/tgist สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง อีเมล tgist@nstda.or.th หรือโทร 02 564 7000 ต่อ 1459, 1424, 1425

No comments:

Post a Comment

Pages