เริ่มแล้ว !!! เวที TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 เวทีแห่งโอกาสและการเรียนรู้ของเยาวชน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, October 17, 2023

เริ่มแล้ว !!! เวที TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 เวทีแห่งโอกาสและการเรียนรู้ของเยาวชนกรมสุขภาพจิต
เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการแถลงข่าวเปิดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ว่าในฐานะที่กรมสุขภาพจิต ได้รับพระกรุณาธิคุณมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE ให้ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ ปี 2545 โดยการดำเนินงานภายใต้โครงการที่มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดการขยายเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ คือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีจิตอาสาและมีค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

การจัดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ที่ดำเนินการตามแนวพระดำริขององค์ประธานโครงการ ด้วยทรงเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบ และมีค่านิยมว่าคนที่เต้นเป็น เต้นเก่ง เป็นคนที่ดูเท่ ดูเป็นที่น่าสนใจ รวมทั้ง DANCERCISE เป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ และเติมเต็มการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผสมระหว่างการออกกำลังกาย กับเกมที่สนุกสนาน สามารถสร้างสรีระร่างกายให้แข็งแรง และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ทำให้เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ TO BE NUMBER ONE มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ และรู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่า

ทั้งนี้จากการติดตามศึกษาเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ และอยู่ในความทรงจำของเยาวชนเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความประทับใจ และความทรงจำที่ทำให้เยาวชนรู้สึกดีและ ภาคภูมิใจในตัวเอง ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งคือผลลัพธ์ความสำเร็จของ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี


หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE แถลงรายละเอียดว่าการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 


เป็นการรวมสมาชิกในทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ12 - 20 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ 
รุ่นJunior รุ่น Pre – Teenage และ รุ่น Teenage แบ่งเกณฑ์อายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และเวลาเพลง ดังนี้ 

รุ่น Junior อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์ เวลาเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 3.30 นาที 

รุ่น Pre -Teenage อายุ 9ปีขึ้นไป- 14ปี บริบูรณ์ เวลาเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 4.30 นาที 

รุ่น Teenage อายุ14ปีขึ้นไป- 22ปีบริบูรณ์ เวลาเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 4.30 นาที 

นอกจากนี้หม่อมหลวงยุพดียังฝากถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนว่า ปีนี้ยังคงใช้โจทย์เพลงอิสระเหมือนเดิมเพราะต้องการเปิดกว้าง และหวังจะได้เห็นทักษะพัฒนาการของเด็กๆที่เพิ่มขึ้น อยากให้คิด หรือครีเอทโชว์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง ไม่อยากให้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้น เพราะปีที่แล้วได้ยินว่ามีเด็กๆ บาดเจ็บระหว่างซ้อมระหว่างแข่งกันหลายคน พวกกระดาษโปรย ผงแป้ง หรือพวกควันต่างๆ เราขอห้ามใช้เลย เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ เอง และหลีกเลี่ยงท่าทางที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือการต่อสู้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการแต่งกายที่ดูล่อแหลมด้วย


TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP เป็นเวทีแข่งขันการเต้นที่มีมาอย่างยาวนาน เราก็ได้เห็นพัฒนาการ ทักษะที่เพิ่มมากขึ้น เราได้สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกปีๆ จะเห็นได้จากบางคนที่ก้าวไปเป็นศิลปินระดับโลก บางคนก็ไปคว้ารางวัลเวทีการเต้นในระดับโลก หรือบางคนก็เอาวิชาทักษะการเต้นนี้ไปใช้ประกอบอาชีพ ไปเป็นครูสอนเต้นบ้าง หรือไปเป็นแดนซ์เซอร์ให้ศิลปินดังๆ มากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เวทีแห่งนี้แข็งแรงและพร้อมเสมอที่จะเป็นเวทีที่ให้ทุกคนได้มาทดลองความคิด ทดลองความกล้า ปลุกความมั่นใจ ปลุกทักษะให้กับทุกๆ คน ขอเพียงใครก็ตามที่ชื่นชอบและมีใจรักในการเต้น เราดีใจทุกครั้งที่มีทีมใหม่ๆ เข้ามาร่วมแข่งขันในแต่ละปี เพราะนั่นหมายความว่าเราได้ให้โอกาสเด็กๆ ทุกคน และก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเวที TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE นี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเสมอ.. ”


ด.ช.ศุภวิชญ์ พิพัฒน์กินจ์เกษมหรือ “เจเจ”
หนึ่งในตัวแทนจากทีม Milk Shake ทีมชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รุ่น Junior ที่ได้มาร่วมแสดงโชว์ในเวทีแถลงข่าวครั้งนี้ เล่าว่าพวกตนก็เป็นเด็กๆที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มาจนเข้าปีที่4และได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น Junior ในปี2023 วันนี้จึงชวนเพื่อนๆทำการ์ดมามอบให้ป้าหม่อม(มล.ยุพดี)เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ป้าหม่อมทำโครงการดีดีอย่างโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้โอกาสเด็กๆทุกคนได้ทำตามฝันเช่นเดียวกับทีม Milk Shake เราจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ ขออย่าย่อท้อต่ออุปสรรค และตั้งใจฝึกฝนพัฒนาทีมเต้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

นายสมชายนพรัตน์ หรือ“ครูอู๊ด”ครูผู้ดูแล Milk Shake เล่าว่าได้ดูแลทีม Milk Shake มา 4 ปีแล้ว และเป็นครูสอนเต้นในโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มากว่า 20 ปี มองว่าทุกกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโอกาสของเด็กทุกคน ที่นอกจากจะเข้ามาทำในสิ่งที่รัก สิ่งที่ชื่นชอบแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยให้เด็กห่างไกลยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตนเองในฐานะครูมองว่าเด็กทุกคนคือผ้าขาวที่เราควรจะแต้มสิ่งที่เป็นเชิงบวกลงไปให้พวกเขา เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาตนเองได้ และมีความมั่นใจในตัวเองเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และสามารถเป็นตัวอย่างทีดีให้กับคนอื่นได้

No comments:

Post a Comment

Pages