ออมสิน จับมือ JGS ร่วมสนับสนุนแหล่งทุนเปลี่ยนอุปกรณ์พลังงานสะอาด - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, October 18, 2023

ออมสิน จับมือ JGS ร่วมสนับสนุนแหล่งทุนเปลี่ยนอุปกรณ์พลังงานสะอาด


นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การลงทุุน และธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับ บริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด หรือ JGS บริษัทที่มีธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชัน จำหน่ายสินค้ากลุ่มพลังงานทดแทน โดยร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและ ให้ความรู้เกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop System) ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger / EV Charging Station รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงพลังงานสะอาด สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว พร้อมร่วมกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้วย BCG : Bio-Circular-Green Model ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้


โดยธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรักษ์โลกและดูแลสิ่งแวดล้อมรองรับ อาทิ สินเชื่อบุคคล GSB Go Green สำหรับติดตั้ง Solar Cell หรือ Solar Rooftop ติดตั้ง EV Charger หรือซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก งวดผ่อนชำระต่ำเริ่มต้นแสนละ 199 บาท/เดือน รวมทั้งสินเชื่อ GSB Green biz สำหรับผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งธุรกิจในกลุ่ม G เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR - 2.50% ต่อปี ในปีที่ 1-2 เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Pages