ผอ.ออมสิน ร่วมสัมมนา “Fis and Fin Forum 2023” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, October 21, 2023

ผอ.ออมสิน ร่วมสัมมนา “Fis and Fin Forum 2023”


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมเสวนา "ถอดรหัสแผนที่การเงินครัวเรือนไทย สร้าง Financial Well-being" โดยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในการพัฒนาความรู้และทักษะการเงินของประชาชนที่ SFIs ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุมมองต่อดัชนีปัจจัยพื้นฐานทางการเงินเชิงพื้นที่ (SFFI) และแผนการเงินครัวเรือนไทยในการจัดทำนโยบาย และการพัฒนาทักษะทางการเงิน เพื่อต่อยอดสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Fis and Fin Forum 2023” ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดขึ้น 

โอกาสนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี และนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน ซึ่งได้นำเสนอการให้ความรู้ทางการเงินและการออม ผ่านแอปพลิเคชัน Coach Aom รวมถึงแอปพลิเคชันออมตังค์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินผ่านทางออนไลน์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

No comments:

Post a Comment

Pages