ออมสิน สนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ จ.น่าน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, October 18, 2023

ออมสิน สนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ จ.น่าน


นางสาววชิรา การสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบการสนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชย อ.ปัว จ.น่าน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างเป็นรูปธรรม 

ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการติดตั้งระบบผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่ำเข้ามากักเก็บในบ่อพักน้ำที่จัดสร้างขึ้น ก่อนสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นแจกจ่ายไปยังครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่สูงให้ได้มีน้ำใช้ตลอดปี ตามแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมเกียรติ สุขโข ปลัดอำเภอปัว นายสมเร็จ พันชน ผู้ใหญ่บ้านดอนไชย หัวหน้าหน่วยราชการ และชาวบ้านดอนไชย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Pages