ออมสินขานรับนโยบายรัฐ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ช่วยเหลือลูกหนี้ให้พักชำระเงินต้น จ่ายดอกเบี้ย ตามเงื่อนไข ลูกหนี้ NPLs ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด ไม่ฟ้องล้มละลาย เริ่ม 13 ตุลาคมนี้ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, October 16, 2023

ออมสินขานรับนโยบายรัฐ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ช่วยเหลือลูกหนี้ให้พักชำระเงินต้น จ่ายดอกเบี้ย ตามเงื่อนไข ลูกหนี้ NPLs ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด ไม่ฟ้องล้มละลาย เริ่ม 13 ตุลาคมนี้


ธนาคารออมสิน
ขานรับนโยบายตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชน ธนาคารจึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระ และลูกหนี้บางส่วนที่มีสถานะ NPLs จากผลกระทบดังกล่าว โดยจะเปิดให้เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

มาตรการแก้ไขหนี้ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสินเชื่อธนาคารออมสิน ด้วยการให้พักชำระเงินต้น และมีทางเลือกจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 25% - 100% แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขธนาคารและสถานะของลูกหนี้แต่ละราย เมื่อสามารถผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ ธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระก่อนเข้ามาตรการให้ รวมถึงลูกหนี้ที่มีสถานะ NPLs อยู่ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ธนาคารจะชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณี โดยให้ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 ปี และคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขธนาคาร ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการ โปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้ หรือสาขาที่สะดวกได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร.1115 และที่ www.gsb.or.th

No comments:

Post a Comment

Pages