ททท. จัดงานแถลงข่าวและเชิญชวน นักท่องเที่ยว เที่ยวงานที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี #ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวปี2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, October 18, 2023

ททท. จัดงานแถลงข่าวและเชิญชวน นักท่องเที่ยว เที่ยวงานที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี #ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวปี2566


เมื่อถึงเวลาวันออกพรรษาของทุกปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีงานบุญที่สําคัญและยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติ คือ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งได้ อนุรักษ์ สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของจังหวัด 


โดยมีที่มาตามเรื่องราวใน เทโวโรหณสูตร กล่าวไว้ว่า ประเพณีแห่พระหรือชักพระสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจําพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันออกพรรษา ณ สวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้งถึงวันออกพรรษาจึงทรงเสด็จลงมาจากดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ งานเทศกาล ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จะมีกิจกรรมที่โดดเด่นอยู่ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม


#พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน
ในคืนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 (ปีเถาะ) อาคาร บ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่าตกแต่งประดับประดาเป็นเรื่องราวพุทธชาดกเกี่ยวกับนรกสวรรค์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ผ้า 1 ผืน สําหรับพระภิกษุ สําหรับพระภิกษุชักเป็นผ้าบังสุกุล ซึ่งต่างและโดดเด่นจากท้องถิ่นอื่น โดยพระสงฆ์จะทําการ ชักพุ่มเมืองซึ่งเป็นต้นโพธิ์ทองขนาดใหญ่ สวยงามอันเป็นสัญลักษณ์ของการจัดตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน


#ชักพระทางบก
หรือลากพระในวันออกพรรษา ในเช้าวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 มีการแห่เรือพนมพระทางบกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันประดับตกแต่งด้วยความสวยงาม โดยมีเรือพนมพระ กว่า 100 ลํา เข้าร่วมงานขบวนแห่ พร้อมนางรําและนางลากสําหรับวัดที่อยู่ริมแม่น้ำจะชักพระทางน้ำ ล่องมาตามลํา น้ำตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตาปีได้ร่วมชมความงดงามและทําบุญตามกําลังศรัทธา


#การแข่งขันเรือยาว
ในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว สร้างสีสันบรรยากาศความสนุกสนานใน
ลําน้ำตาปี ซึ่งเป็นจุดกําเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คือเรือเจ้าแม่ตาปี และเรือเจ้าแม่ธารทิพย์

ในปีนี้ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ตลอดระยะเวลาการจัดงานมกีิจกรรมในวันต่างๆดังนี้

- 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 : นิทรรศการงานประเพณีชักพระฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า

- 28 ตุลาคม 2566 : ประกวดพุ่มผ้าป่า ทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- 29 ตุลาคม 2566 : การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี / พิธีฉลองถ้วย พระราชทานฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า

- 30 ตุลาคม 2566 : พิธีชักพุ่มเมือง บริเวณศาลหลักเมือง / ขบวนแห่เรือพนมพระ บริเวณหน้าศาลากลาง- สะพานนริศ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี / พิธีเปิดงานชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / พิธีสมโภชน์เรือพนมพระ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / พิธีมอบ ถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือยาวฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / การแสดงแสงสีเสียง (สํานักงาน วัฒนธรรม) บริเวณหน้าวัดกลางเก่า
- 31 ตุลาคม 2566 : การแสดงน้ำพุดนตรี บริเวณสะพานนริศ

ททท.ได้จัดแถลงข่าว ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้


นายนันธวัช เจริญวรรณ
 #รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัด ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่าง ของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยว ที่หลากหลาย สวยงาม และมีคุณค่าต่อการมาเยี่ยมชม นอกจากจะมีความโดดเด่นของ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์แห่งป่าฝนเขตร้อน ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว และ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ที่สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา และมีวิถีชีวิตชุมชนที่น่าศึกษาเรียนรู้หลากหลาย รูปแบบ เป็นต้น ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สุราษฎร์ธานี ก็มีความพร้อมอย่างครบครัน

การจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจําปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยว สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่พื้นที่ด้วย
ในนามตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่ง เรือยาว ประจําปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นางวลี มีชัยพัฒนกิจ
 #รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงในประเด็นความพร้อมและการ สนับสนุนงานชักพระ ฯ ว่า ในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนั้น ได้ให้ความสําคัญในการการรักษาความสงบ เรียบร้อยและจัดระเบียบ ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย การควบคุมและจัดระบบแม่ค้าและแผงลอยในเขตเมือง และบริเวณสถานที่จัดงานบริเวณสะพานนริศ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดทั้งจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพิธีเปิดงาน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มาร่วมงาน อีกท้ังประกวดเรือพนมพระทางบก (ขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก) ประกวดพุ่มผ้าป่า การแข่งขันเรือยาว และการจัดกิจกรรมในปีนี้จะมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีที่ผ่านๆ มา กิจกรรมต่างๆ ยังคงยึดตามประเพณีดั้งเดิมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การจัดขบวนแห่เรือพนมพระ ทางบก และ ทางน้ำ การแข่งขันเรือยาว ประเพณีทําพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน การจัดการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าความเป็นมาของประเพณีชักพระ กิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์


นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
#รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดูแลในเรื่องของเรือพระพนมพระกว่า 100 ลํา และการประกวดเรือพนมพระที่ ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจําทุกปี เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมลานวัฒนธรรม บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 ก่อนพิธีเปิดและลากเรือพนมพระในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และ กิจกรรมการประกวดแข่งขันหนังตะลุงและมโนราห์ “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566


จ่าเอกพิรพร อุลิตผล
 #วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมการในเรื่องของพิธีการ การแสดง นาฎศิลป์แขนงต่างๆ อาทิ การแสดงมโนราห์ การร่ายรําต่างๆ ที่สร้าง ความตระการตา เสริมให้งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวให้มีความน่าสนใจ


นางสาวสมฤดี จิตรจง 
#รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดกันมาช้านาน การจัดงานประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมงานฯ มากขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๖ ชมขบวนแห่และไหว้พระกว่าร้อยวัดในวันเดียว ชมพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนับพันพุ่มหนึ่งเดียวใน ประเทศไทย อีกทั้งได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จึงได้สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในระบบ Online และ Offline ประสานงาน และจัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ขึ้น ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยททท.สํานักงานสุราษฎร์ธานี ได้ประสานงานเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ขายแพ็คเกจท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ต่าง ๆ นําคณะนักท่องเที่ยวมาร่วมงานประเพณีชักพระฯ เพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ทั้งนี้ได้มีนักท่องเที่ยวสนใจซื้อแพคเก็จจํานวนกว่า ๔๐๐ คน ทั้งนี้สมาคมฮากกาทั่วประเทศ จัดประชุมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมชมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ฯ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน มีเงินสะพัด มากกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาท


ยิ่งไปกว่านั้น ททท. ได้มอบเงินสนับสนุนกว่า 1 ล้านบาท เพื่อสร้างน้ำพุดนตรี ซี่งช่วยสร้างสีสัน ความตื่นตาตื่นใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศครึกครื้นให้กับงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดแสดงน้ำพุดนตรี จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริเวณสะพานนริศ ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจําปี 2566 และท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมีความพร้อม ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิต

No comments:

Post a Comment

Pages