ทีมพัฒนาประกันสังคม พบนายจ้าง กว่า 100 บริษัท เพื่อชี้แจงนโยบายในการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่ 24 ธันวาคม 66 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, November 10, 2023

ทีมพัฒนาประกันสังคม พบนายจ้าง กว่า 100 บริษัท เพื่อชี้แจงนโยบายในการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่ 24 ธันวาคม 66


ทีมพัฒนาประกันสังคม พบนายจ้าง กว่า 100 บริษัท เพื่อชี้แจงนโยบายในการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่ 24 ธันวาคม 66 เน้นการรักษาพยาบาล และการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยทั้งนายจ้างและลูกจ้าง


ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์
นำทีมพัฒนาประกันสังคม ผู้สมัครเป็น คณะกรรมการประกันสังคม ตัวแทนฝ่ายนายจ้างประกอบด้วย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ , นายทรงกรด ชูศรี, นางสาวเบญจพร บุษมงคล, นายชัชพงศ์ โชติศิริ, นางสาวฟารีดา บุรณนัฎ,นายสมพงศ์ นครศรี และ ดร.วรพล เพ็ชรภูผา เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์กลุ่มสภาองค์การนายจ้าง ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบกวิภาวดี เพื่อชักชวนให้นายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้และไปร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โดย ดร. วัชรพล บุษมงคล ประธานที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้าง ได้เชิญชวน นายจ้าง เจ้าของบริษัท ต่าง ๆ กว่า 100 บริษัท เข้าร่วมรับฟังนโยบายของผู้สมัครบอร์ดนายจ้าง ร่วมงานพบปะสังสรรค์​กลุ่มสภาองค์การ​นายจ้าง ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบกวิภาวดี เพื่อรับฟังนโยบายต่าง ๆ ของทีมผู้พัฒนาประกันสังคมซึ่งประกอบด้วย เบอร์ 3,4,5,6, 7, 8 และ 16 เพื่อทำงานให้กับนายจ้างและลูกจ้าง


ดร. ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ หัวหน้าทีมพัฒนาประกันสังคม กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณนายจ้างทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และที่สำคัญทีมของตนนั้นได้มีนโยบาย จะเข้าไปดูแลแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคม เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมายรวมถึงวางระเบียบ วาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำบอร์ดและ สปส. ปฏิบัติการ อื่นๆ ใด ตามกฎหมาย 


โดยทีมพัฒนาประกันสังคม นั้นพร้อมที่จะทำงานเพื่อนายจ้างและลูกจ้างในทีมพัฒนาประกันสังคม ให้ความสำคัญต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย และการประสบอุบัติเหตุในระหว่างการการทำงานเป็นอย่างมาก เราถือว่าพนักงาน และนายจ้างทุกคน คือผู้ร่วมงานที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจให้เติบโตมีรายได้มีผลกำไร และเมื่อทุกนมีรายได้ที่ดี มีชีวิตที่ดี ก็จะส่งผลต่อประชาติ ทำให้คนในประเทศมีเจริญก้าวหน้า และได้ร่วมกันพัฒนาชาติไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Pages