" เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่ 8 " @ Anchapanya Art &Co Living space ถ.ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, November 7, 2023

" เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่ 8 " @ Anchapanya Art &Co Living space ถ.ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ซากุระ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คำนึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ที่เปรียบเสมือนต้นกล้าแห่งหัวใจศิลป์ ที่พร้อมจะเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ศิลปะที่ดีในอนาคต หากเขาเหล่านั้นได้ปุ๋ยชั้นดี ผ่านการชมงานศิลป์ เรียนรู้งานศิลป์ และสนับสนุนงานศิลป์ อันจะทำให้ศิลปะหยั่งรากเติบกล้า และผลิบานงดงาม เพื่อจะเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของเยาวชนและสังคมสืบไป

จึงได้จัด โครงการ Show it Off เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่ 8 “ Sakura Young Creator Art Camp ” ขึ้นโดยมีที่มาจากกระแสตอบรับอย่างดียิ่งของน้องๆ เยาวชนไทย ผู้มีหัวใจรักงานศิลปะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการ Show it off เด็กไทยหัวใจศิลป์” กับทางซากุระตั้งแต่ครั้งที่ 1 -7 อย่างมากมาย โดยในครั้งที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมทั้งที่ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้แก่ ที่ จ.นครราชสีมา จ.สุราษฎร์ธานี จ.ภูเก็ต และในครั้งล่าสุดนี้ จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 7

กิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Art Camp ซึ่งนำโดยคณะครูและนักเรียนร่วม 210 คน มาเรียนรู้การทำผลงานศิลปะโดยใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย ณ อาคารอัญชปัญญา ถ.ราชพฤกษ์


ซึ่งเยาวชนทุกคนจะมีโอกาสได้เแสดงออกโชว์ไอเดียด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสนุกกับการเรียนรู้ศิลปะอย่างจัดเต็มจุใจ เป็นระยะเวลา 2วัน ไม่ว่าจะเป็นการสเก็ตช์ภาพ การวาดภาพ ระบายสี เทคนิคการใช้สี งานปั้นและเรียนรู้สีและอุปกรณ์เครื่องเขียนประเภทต่างๆที่หลากหลาย

โดยจะได้รับคำแนะนำจากศิลปินชั้นครูระดับชาติ อาทิ

: ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552

: รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล ประธานบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

: ดร. สุชาติ วงษ์ทอง ครูศิลปะและศิลปินนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์

: รศ. นพดล เนตรดี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

: รศ. นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์

: รศ.พัลลภ วังบอน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์

: อ. สาโรจน์ อนันตอวยพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นอกจากนั้นยังมีศิลปินชื่อดัง อ.สมโภชน์ สิงห์ทอง , อ.มนตรี สามฉิมโฉม , อ.เจษฎา ใจเดียว , อ.วิเชษฐ์ จันทร์นิยม, อ.เมืองมนต์ เคหารมย์,ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, ดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า, อ.รตา อักษรทอง มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับเยาวชน


" กัญญา ปัญญาอาจ-อง "
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่าเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ต้องการสร้างสรรค์ และ พัฒนาเยาวชนไทย ให้เกิดแรงบันดาลใจและกล้าแสดงออกโดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อในด้านความคิดและจินตนาการ โครงการนี้เป็นเวทีอิสระที่ได้จัดต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้นำเสนอผลงานและส่งมอบความสุข ให้เป็นที่ชื่นชมต่อสาธารณชน


นับเป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งที่ “ความภาคภูมิใจ ความสนุกสนาน และรอยยิ้ม” ของเยาวชนไทย จะผลิบานและเติบโต ด้วยจินตนาการอันสดใส ที่เยาวชนทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ
ผสานเข้ากับทักษะที่ได้รับเพิ่มขึ้นผ่านการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากมุมมองของศิลปินชั้นครู เกิดเป็นพันธุ์ไม้ที่งดงามหลากสีสันที่จะเติบโตขึ้นอย่างงดงามและมั่นคง


ในนามของ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบพระคุณศิลปินทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีคุณูปการสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค มุมมอง ประสบการณ์ อันทรงคุณค่าในงานศิลปะให้แก่เยาวชนทุกคน ขอบพระคุณสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน รวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะ และขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือ ที่เป็นแรงผลักดันให้ โครงการShow it Offเด็กไทยหัวใจศิลป์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างเยาวชน อันน่าภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการมองเห็นถึงความสุขจากการได้ค่อยๆ เพาะต้นกล้าแห่งหัวใจศิลป์ ผ่านการชมงานศิลป์ เรียนรู้งานศิลป์ และสนับสนุนงานศิลป์ จะทำให้ศิลปะหยั่งรากเติบกล้า และผลิบานงดงาม เพื่อจะเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของเยาวชนและสังคมสืบไป ”


" อภิชา ปัญญาอาจ-อง "
กรรมการบริหาร บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “อยากให้น้อง ๆที่มาร่วมกิจกรรมชอบศิลปะ เราเป็นหนึ่งในโครงการที่มอบอุปกรณ์ศิลปะ มอบพื้นที่ ให้ทุกคนมาโชว์ศิลปะ ซึ่งตรงนี้เป็นที่มาของคำว่า “ Show it off ” คือ แสดงออกมาเถอะ คุณมีฝีมือ มีของ มีแนวคิดนำเสนอออกมาครับ ตรงนี้เป็นเวทีให้กับน้อง ๆ ทุกคนและอยากให้มีความสุขกับงาน สนุกกับงานศิลปะ ไม่ได้เป็นการแข่งขันกัน หลายครั้งที่ได้ยินอาจารย์พูดว่า ศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิด เพียงแต่เรามีความสุขกับมันหรือเปล่า 


งานนี้ให้น้อง ๆ ทุกคนใช้อุปกรณ์ที่ทางบริษัทเตรียมได้อย่างเต็มที่เลย สนุกกับการใช้สีทุกชนิด ดินปั้น มีท่านศิลปิน อาจารย์ที่สามารถสอบถามได้เลยอยากรู้เทคนิคไหน ศิลปะแนวไหน ฝึกให้เต็มที่ ตรงนี้เป็นเวทีที่จะแสดงฝีมือ งานของน้อง ๆ ทุกคนจะจัดแสดงให้กับบุคคลทั่วไปได้เห็น ให้ภูมิใจกับงานตัวเอง อย่าบอกว่า งานของตัวเองไม่ดีไม่สวย ผลงานทุกคนมีข้อภาคภูมิใจของตัวเอง หวังว่างานครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับงานศิลปะ”


" ทอง-เบิร์ด-รอสมีย์ "
นักเรียนชั้น ม.5 ตัวแทน จาก " บ้านรักศิลปะ จ.ชุมพร " บอกว่า ..ไม่คิดว่าเด็กต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ ดีใจที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ขอบคุณอาจารย์ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับผลงานชิ้นนี้ เป็นงานซากุระ เทศกาลแห่งความสุข มีดอกไม้ไฟ และมีแกะเห็นแล้วน่ารักดี


ความหมายของโลโก้ Show it off

Show it off คือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีอิสระให้กับเด็กๆ และเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในด้านต่างๆ สำหรับงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนในงานทางด้านศิลปะการวาดภาพของเยาวชนที่มีใจรักในงานศิลปะ

โลโก้ Show it Off มีรูปแบบที่ต้องการสื่อถึง เด็ก 2 คน จูงมือกันก้าวเดินไปสู่เวทีของการแสดงความสามารถที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวงล้อแห่งจินตนาการจะคอยหมุนนำพาไปและยังความฝันของเด็กๆ แต่ถ้ามองโดยรวมแล้วยังต้องการจะสื่อถึงการละเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณอีกด้วย

โดยสื่อออกมาในลักษณะของตัว O ในคำว่า Show และคำว่า Off ซึ่ง คือการละเล่นตีวงล้อ

#เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่8
#ซากุระโปรดัคส์ไทยแลนด์

No comments:

Post a Comment

Pages