สรพ.จัดการประชุม “ Orientation Program Board HAI ” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, February 3, 2023

สรพ.จัดการประชุม “ Orientation Program Board HAI ”


ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุม “Orientation Program Board HAI” ที่จัดขึ้นวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบุษบงกช B ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพ


ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาพญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสถาบันได้ร่วมระดมความคิดเห็น ในการกำหนดทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการต่อการวางยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5-10 ปี และบทบาทภารกิจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ 2566-2570ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้ทบทวนและให้เสนอแนะการดำเนิน 5 ประเด็นหลักที่ สรพ.ต้องนำไปดำเนินการ ได้แก่ การตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ สรพ.ที่ต้องนำไปปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ประชาชน, การบูรณาการคุณภาพพยาบาลกับคุณภาพการศึกษา, การใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำมามาใช้ประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัย และการนำ Evidence ทำการวิจัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญในประเด็นต่างๆ เพื่อลงมือไปสู่การปฏิบัติ

No comments:

Post a Comment

Pages