ดีป้า เดินหน้าขยายผลโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เร่งส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, February 6, 2023

ดีป้า เดินหน้าขยายผลโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เร่งส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) หลังผลตอบรับดีเยี่ยมจากเฟสก่อนหน้า พร้อมปักหมุด 25 จังหวัด เร่งส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ พร้อมจัดให้มีการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในการประกอบธุรกิจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 300 ล้านบาท


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เฟสแรกในปี 2564 นำร่องพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ โดยมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ พัฒนาไปสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนและสมดุลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม“สำหรับโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ สามารถพลิกฟื้นตลาดสดสู่ดิจิทัลได้กว่า 300 แห่ง มีผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย เอสเอ็มอี เข้าร่วมโครงการรวม 30,050 ราย ช่วยยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 1.2 ล้านราย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 300 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว


ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมา ดีป้า จึงดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ในพื้นที่เป้าหมาย 25 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ราชบุรี สระบุรี ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ตรัง เพื่อเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย และเอสเอ็มอีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ โดยจัดให้มีการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในการประกอบธุรกิจผ่านหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) รวมถึงการสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัล


“โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) นับเป็น 1 ใน 8 โครงการสำคัญในปี 2566ของ ดีป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) โดยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ซึ่ง ดีป้า ประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสดทั่วประเทศให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการขาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ พร้อมประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสุดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) 
ได้ที่เว็บไซต์: transformmarket.depa.or.th 
อีเมล: info.transformmarket@gmail.com และ 
LINE OA: @transformmarket

No comments:

Post a Comment

Pages