ครั้งแรก ! กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วม ICONSIAM -​ CEA -​กลุ่ม SUP! จัดงาน “Bangkok Design Week 2023” มุ่งมั่นขับเคลื่อนฝั่งธนสู่ URBAN ‘NICE’ ZATION - เมือง มิตร ดี ภายใต้แนวคิด ‘CULTURAL GATEWAY-CRAFT HOPPING’ โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการย่านคลองสาน ระหว่าง 4-12 ก.พ.2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, February 10, 2023

ครั้งแรก ! กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วม ICONSIAM -​ CEA -​กลุ่ม SUP! จัดงาน “Bangkok Design Week 2023” มุ่งมั่นขับเคลื่อนฝั่งธนสู่ URBAN ‘NICE’ ZATION - เมือง มิตร ดี ภายใต้แนวคิด ‘CULTURAL GATEWAY-CRAFT HOPPING’ โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการย่านคลองสาน ระหว่าง 4-12 ก.พ.2566


ไอคอนสยาม
แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรจัดงานยิ่งใหญ่ “Bangkok Design Week 2023” หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 ด้วยการผสานความร่วมมือของเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนย่านคลองสาน โดยกลุ่ม SUP! (Seek of Urban Project) กลุ่มนักออกแบบที่มีความหลงใหลในเมืองและวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งมีความสนใจและตั้งใจจะพัฒนาเมือง โดยเริ่มจากภายในสู่ภายนอก จากละแวกบ้าน สู่ย่าน ไปสู่เมือง โดยร่วมมือกับนักออกแบบจากหลายแขนง ชุมชน ผู้ประกอบการ ภาคสถานศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการออกแบบและกิจกรรมสร้างสรรค์ กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ฯลฯ


ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่ม SUP! ได้มีการสร้างคอมมูนิตี้ what'SUP Khlong San! ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เชิงทดลองที่ต้องการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ของคนในย่าน และนักออกแบบ เพื่อทดลองพัฒนาเมืองในรูปแบบที่หลากหลายมาสื่อสารในรูปแบบใหม่ โดยร่วมกับผู้ประกอบการภายในย่านคลองสาน จัดกิจกรรมร่วมกันในแต่ละพื้นที่ทดลองของแต่ละความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมถึงออกแบบกิจกรรมที่จัดสรรพื้นที่ โดยให้นักออกแบบ และศิลปิน ได้สามารถโชว์ผลงานเพื่อสื่อสารเรื่องราวของย่านคลองสาน ผ่านผลงานศิลปะ ตลอดจนการนำสินทรัพย์ในพื้นที่มาเสนอในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยการสร้างกิมมิกให้คนมาท่องเที่ยวด้วยการนั่งเรือข้ามฟาก พร้อมชื่นชมความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้ยังมีการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ความรู้เรื่องเมืองกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนย่านคลองสาน รวมถึงการติดตั้งไฟในเขตคลองสาน โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ทำกิจกรรมสำรวจพื้นที่ ย่านคลองสาน รวมถึงการพูดคุยร่วมกับชุมชนและบุคลากรจากสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อผสานความร่วมมือในการนำความรู้จากการเรียน ผสานกับเรื่องราวของพื้นที่ ทดลองออกแบบไฟ ทดลองติดตั้ง ณ บริเวณตรอกมานะวิทยา และทางเดินริมน้ำบริเวณท่าเรือท่าดินแดง ตลอดจนการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Instagram @wearesup.official และ Facebook Page What'SUP Khlong San เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นอีกช่องทางในการโปรโมทกิจกรรมสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการภายในย่านร่วมกัน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตคลองสานว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Design Week 2023 พื้นที่คลองสาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ปราชญ์ชุมชน ซึ่งได้ประกอบคุณประโยชน์ต่อชุมชนด้วยการส่งต่อศาสตร์และศิลป์แก่คนรุ่นหลังในย่านคลองสานในคงรักษาสืบไป โดยมีพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม


ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองสาน รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่งานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันจัดงาน ‘Bangkok Design Week 2023’ ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ศักยภาพ 6 แห่งในเขตคลองสาน งานนี้จะทำให้พวกเราได้โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านคลองสาน – ธนบุรี ภายใต้แนวคิด ‘CULTURAL GATEWAY-CRAFT HOPPING’ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละแห่ง และได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ แสดงงานศิลปะ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาไอเดียของผู้คนที่มาร่วมงาน โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้ทุกคนรู้จักย่านคลองสาน-ธนบุรี ผลักดันสู่การพัฒนาตามแนวคิดหลักของการจัดงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเมืองให้สอดรับกับการขยายตัวของการเพิ่มขึ้นของประชากร นอกจากนักท่องเที่ยวและผู้คนจะได้ชมวัฒนธรรม สังคม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น ตามคอนเซปท์ของงาน ‘Urban ‘NICE’ zation เมือง-มิตร-ดี’


นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่าไอคอนสยาม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน CEA และ กลุ่ม SUP! พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ขานรับการจัดงาน Bangkok Design Week 2023 ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกคนรู้จักย่านคลองสาน-ธนบุรี โดยไอคอนสยาม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และเป็นหนึ่งในการผสานความร่วมมือกันระหว่างบุคคล ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ให้หันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่คลองสานให้เป็นที่รู้จัก สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนากรุงเทพฯให้ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมในย่านคลองสานในงาน Bangkok Design Week 2023 มีขึ้นใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย


1. ไอคอนสยาม ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมย่านคลองสาน ในการเป็นเพื่อนบ้านบอกเล่าเรื่องราวย่านคลองสาน

ภายในงานจะได้พบกับ Khlong San Media Art นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวของย่านผ่านมัลติมีเดีย โดย The Studio Apollo ในรูปแบบโมชั่นวีดีโอ พร้อมด้วยกิจกรรมงานคราฟต์ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตย่านคลองสาน อย่างกิจกรรม Origami Home การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ และการระบายสีตกแต่ง โดยสามารถนำไปวางตกแต่งเมืองบนแผนที่ย่านคลองสานตามจินตนาการได้อย่างเพลิดเพลิน ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์จากร้านค้า และดีไซเนอร์ ที่เติบโตและใช้ชีวิตในย่านคลองสาน อาทิ กิจกรรม Leather Craft กิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับร้านเครื่องหนังย่านเจริญรัถ ในการพาคุณเพลิดเพลินไปกับการออกแบบและทำพวงกุญแจหนังนำโชค ในลวดลายต่างๆ กิจกรรม Fancy Candle ทำเทียนแฮนด์เมดจากดีไซเนอร์ที่เติบโตขึ้นในย่านคลองสาน ที่นอกจากจะได้เรียนรู้การทำเทียน และยังสนุกไปกันการตกแต่งเทียนอีกด้วย เป็นต้น ณ รัษฎาฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม


ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนา "รากของเรา-เหง้าของใคร?" โดยวิทยากรร่วมเสวนา คุณอาภรณ์ กุลวัฒโฑ ประธานสภาวัฒนธรรม เขตคลองสาน (ปราชญ์ท้องถิ่น) คุณสุดารา สุจฉายา (ชมรมสยามทัศน์) คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต (ประธานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน) ร่วมสืบค้น เสาะหารากเหง้าของความเป็น "เรา" ใครคือเรา ? รากเหง้าสังคมสยาม-อยุธยา/ธนบุรี/รัตนโกสินทร์ จากวันวาน..วันนี้..สู่วันพรุ่ง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30-14.00 น. ณ รัษฎาฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม

อีกทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังได้ชื่นชมความงดงามของ “The ICONIC Multimedia Water Features ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G พร้อมกันนี้ไอคอนสยามได้จัดให้มีการบริการเรือข้ามฟาก เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว ให้สามารถใช้บริการเรือข้ามฟากจากท่าเรือไอคอนสยาม ไปยังฝั่งสี่พระยาได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย


2. The Jam Factory จากโกดังร้างสู่อาร์ตแกลอรี่ริมน้ำเจ้าพระยา จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Artscape-Making Creative Space ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวของผลงานศิลปะ นิทรรศการจัดแสดงแสงไฟที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ภาพสะท้อนเรื่องราวที่ทำให้เราได้ระลึกถึงการมีอยู่ของพื้นที่ โดยการนำเสนอผลงานนิทรรศการภาพฉายมีเดีย ที่บันทึกเรื่องราวย่านคลองสาน ร่วมออกแบบโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

3. Green Craft House Cafe คาเฟ่ลับย่านถนนกรุงธนบุรี ที่ถูกซ่อนตัวอยู่กับชุมชนคลองสาน เป็นคาเฟ่ที่มีเสน่ของการนำบ้านเก่ามาปรับปรุงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนโดยรอบ และยังมีศิลปะหลายแขนงให้ผู้คนที่ผ่านเข้ามาได้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง self n’soul ศิลปะการถักทอร้อยเรียงหินพลังงานของเจ้าของบ้าน witchcraft ที่บำบัดจิตใจที่ว้าวุ่น หรือ Workshop Crystal meditation connect to your inner power การทำสมาธิรับพลังงานจากหินที่เลือก และชวนชมการจัดแสดงภาพสีน้ำเล่าเรื่องย่านคลองสาน จากศิลปิน mimininii ผ่านการฉาย projection mapping เข้ากับตัวร้าน และนิทรรศการภาพถ่ายบริเวณ ตรอกมานะวิทยา ทางเข้าสู่ร้าน Green Craft House เล่าเรื่องย่านคลองสานในมุมมองต่างๆ โดยมุมมองจากศิลปินช่างภาพ


4. Verb Place คอมมูนิตี้และคาเฟ่ย่านคลองสาน ที่สร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบสนองกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีการจัดกิจกรรม 4 โปรแกรม ภายใต้แนวคิด ‘Random Activity & Community Place’ อาทิ Khlong San Installation ผลงาน interactive mapping จากตัวแทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


5. Deep Root Cafe คาเฟ่ย่านกะดีจีน ในพื้นที่คลองสานที่มีกิจกรรมเวิร์คช็อป Boho & Marble จะพาย้อนไปถึงยุคยิปซีโบราณของชนเผ่าโบฮีเมียนที่มักจะเอาสิ่งของรอบตัวมาทำเป็นงานคราฟท์ไม่ว่าจะเป็นการมัดย้อมโดยสีธรรมชาติต่างๆ การนำผ้าปะติดแบบ Patchwork และ Marble ซึ่งเป็นการทำ Mapping Art กับวัสดุชนิดต่างๆ ตลอดจนชวนชมกิจกรรมหนังกลางแปลงสารคดีในย่านคลองสาน ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในสวนสมเต็จย่า

6. สวนสาน พื้นที่สีเขียวริมน้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้ปราชญ์ชุมชนได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา งานศิลปะ และงานหัตถกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนในย่านคลองสาน โดยปราชญ์ชุมชนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายใต้กิจกรรม Workshop อาทิ กระเป๋าหนังใส่เหรียญทำมือ งานประดิษฐ์ต้นไม้มงคล พวงกุญแจหัวสิงโตเปเปอร์มาเช่และจำหน่ายสินค้าชุมชนราคาย่อมเยาว์


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสาน สามารถขึ้นรถโดยสารได้ที่ไอคอนสยาม ประตู 5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตคลองสานยังร่วมกับพันธมิตร ได้จัดตั้งโครงการ เปิดไฟให้ย่าน มอบแสงสว่างสู่ชุมชนภายใต้โครงการ Nice Night ด้วยการระดมความช่วยเหลือและความร่วมมือจากภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ในการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในซอยมืดทั่วเขตคลองสาน โดยผู้ที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมในโครงการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปหรืออุดหนุนสินค้าภายในงานที่ร่วมโครงการเพื่อนำรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com

การจัดงาน Bangkok Design Week 2023 เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้โจทย์เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เมือง “กรุงเทพมหานคร” ให้กลายเป็นเมืองที่ URBAN ‘NICE’ ZATION หรือเป็น เมือง-มิตร-ดี เมืองที่น่ารัก เป็นมิตรต่อทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงการหาทางแก้ปัญหามิติต่างๆ หรือผลักดันให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียนในกรุงเทพฯ โดยอาศัยหลักการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับคน และสร้างคนที่เป็นมิตรกับเมือง ก่อให้เกิดเป็นความร่วมเมืองอันดีจากทั้งสองฝ่าย ระหว่างบุคคลที่เป็นฟันเฟืองตัวเล็กและกลไกจากรัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างทางออกไปด้วยกัน โดยปีนี้ได้มีการออกแบบและตีความคำว่า ‘เมือง-มิตร-ดี’ ว่าต้องตอบโจทย์มิติทางสังคมได้ทั้ง 6 มิติ นั่นคือ 1. มิติทางสิ่งแวดล้อม 2. มิติเรื่องการขนส่งสาธารณะ 3. มิติการผลักดันและอนุรักษ์วัฒนธรรม 4. มิติธุรกิจและเศรษฐกิจ 5. มิติความเป็นอยู่ของชุมชน และ 6. มิติความหลากหลายในสังคม

No comments:

Post a Comment

Pages