กระทรวงสาธารณสุขจับมือศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens จัดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน”นำร่องฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(LAAB) ให้ผู้สูงอายุ เสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, February 28, 2023

กระทรวงสาธารณสุขจับมือศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens จัดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน”นำร่องฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(LAAB) ให้ผู้สูงอายุ เสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The Senizens กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ด้วยการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะป่วยอาการหนักและเสียชีวิต โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ประธานกลุ่ม The Senizens รวมถึงผู้บริหารสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพ นายแพทย์ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติและผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The Senizens ร่วมงาน


นายอนุทิน ชาญวีรกูล
กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ปี 2566 เป็น“ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” มีนโยบายเน้นการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริม “สุขภาพ” เพิ่ม “ความสุข” ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ การจัดกิจกรรม “ปกป้องกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ในวันนี้จึงถือเป็นการเปิดตัว การบริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting Antibody: LAAB) ให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป 


การให้วัคซีนปกติอาจทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่เพียงพอและยังพบผลข้างเคียงน้อยมาก รวมถึงมีผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลา 6 เดือนสามารถป้องกันโรคโควิดแบบมีอาการได้ถึงร้อยละ 82.8 และสามารถยับยั้งเชื้อโอมิครอน BA 2.75 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดในประเทศไทยได้ การฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting Antibody: LAAB) ให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบนำร่องที่ดีและมีการขยายผลไปยังสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศต่อไป


นายแพทย์ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ
ผู้บริหารสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพกล่าวว่าศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้ก่อตั้งโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทยขึ้น มีจำนวน 150 เตียง เพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติสุขภาวะ ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยคณะผู้บริหารโครงการได้ศึกษาวิจัยทั้งจากประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริการ Nursing Home ของไทย และต่างประเทศมากกว่า 400 แห่ง ทุกอย่างได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย การใช้งานที่ดี สะดวกและปลอดภัย อันจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจที่ดีให้กับผู้สูงอายุได้ ภายใต้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และสวยงาม ตามปรัชญาของเรา คือ “บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล


นายแพทย์นิมิต ประสิทธิ์ดำรง
ผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด และประธาน ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens กล่าวว่าศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้ามาศึกษาดูงานการให้บริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่ปี 2564 การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อและการบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุหลังการติดเชื้อ เป็นต้น และครั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้เป็นต้นแบบนำร่องการให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงที่อยู่ในความดูแลของสถานดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตสูงมากหากไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วกระตุ้นภูมิได้ไม่ดีพอ จึงมีความจำเป็นต้องรับ LAAB เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วทันทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าในเครืออีกมากมาย อาทิเช่น Vaill Covitrap ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก เพื่อป้องกันเชื้อ โควิด-19 ทางกายภาพ ด้วยนวัตกรรมใหม่ระดับสูงในรูปแบบสเปรย์พ่นจมูก ได้แก่ Hypromellose (HPMC) และIgG monoclonal Human antibody ต่อ SARS CoV2 ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดจากการวิจัย คิดค้น พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติของไทย โดยเป็นการร่วมมือกันของ 5 ภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน Vaill Covitrap ผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียน อย. ระบุเลขที่ 651120000778 เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ปัจจุบันสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ Covitrap”

No comments:

Post a Comment

Pages