ดิอาจิโอ ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สานต่อโครงการLEARNING FOR LIFE รุ่น 3 และ 4 พัฒนาทักษะพื้นฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการให้บริการแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาใหญ่ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, September 9, 2022

ดิอาจิโอ ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สานต่อโครงการLEARNING FOR LIFE รุ่น 3 และ 4 พัฒนาทักษะพื้นฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการให้บริการแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาใหญ่


บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT โดย คุณชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ ซีเนียร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการฝึกอบรมของดิอาจิโอ และสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ โดย คุณพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมฯ , คุณวิโรจน์ อรุณพันธุ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารปากช่อง ร่วมอบรมทักษะการรังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้บริการธุรกิจร้านอาหารและบาร์อย่างมืออาชีพได้มาตรฐานและรับผิดชอบ ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE รุ่นที่ 3 และ 4 ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอปากช่อง จำนวนรวม 200 คน เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์สิริ รีสอร์ต เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก สานต่อความร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดอบรมทักษะการรังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้บริการธุรกิจร้านอาหารและบาร์อย่างมืออาชีพได้มาตรฐานและรับผิดชอบ ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE รุ่นที่ 3 และ 4 ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอปากช่อง จำนวนรวม 200 คน ยกระดับการให้บริการและเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว


คุณชัชฎา จันทรางศุ
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “ในฐานะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ หนึ่งในพันธกิจของดิอาจิโอคือ การยกระดับมาตรฐานให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม ผ่านการให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและนักศึกษาในสาขาการโรงแรมและการบริการเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE ซึ่งดำเนินโครงการมากว่า 5 ปี โดยความร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ครั้งนี้ เป็นครั้งที่สองแล้วที่โครงการฯ ขยายกลุ่มเป้าหมายมาสู่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยว ดิอาจิโอจึงยินดีที่ได้สานต่อโครงการฯ มายังผู้ประกอบการที่เขาใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมให้พวกเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


คุณพันชนะ วัฒนเสถียร
นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กล่าวว่า “กว่า 2 ปีที่ผ่านมา เราทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโควิด 19 และก็จำเป็นต้องปรับตัวกันต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ นักศึกษาที่ต้องการเข้าสู่เน้นทางสายอาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้สนใจที่จะเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพให้สามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้ วันนี้ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง และผู้ประกอบการต่างรู้สึกดีใจที่ ดิอาจิโอได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆ และได้เข้ามาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่เขาใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยที่พร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้อย่างแข็งแกร่ง”


สำหรับการอบรม นำโดย คุณประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ ซีเนียร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการฝึกอบรมของดิอาจิโอ ได้ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ LEARNING FOR LIFE ที่ครอบคลุมทักษะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 200 คน ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหารและบาร์ นักศึกษาในพื้นที่เขาใหญ่และปากช่อง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาชีพอื่นๆ ในภาคบริการ เช่น การจัดการประชุม จัดเลี้ยง และให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไปDMHT
ตั้งเป้าเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพและนักศึกษาจำนวน 15,000 คน ในโครงการ LEARNING FOR LIFE ภายในปี 2573 โดยดำเนินภายใต้แผนงาน SOCIETY 2030 – SPIRIT OF PROGRESS ของบริษัทฯ ทั้งยังส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเพศหญิงเป็นจำนวน 50% เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยมและซุปเปอร์ดีลักซ์ ในประเทศไทย

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มีนโยบายการทำงานร่วมกับภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และชุมชนด้วยความโปร่งใส ยึดถือหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจอีกทั้ง ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มรับผิดชอบได้ที่เว็บไซต์ www.drinkiq.com


#DiageobaracademyTH #Diageobaracademy
#TrekkingThailandTour #สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

No comments:

Post a Comment

Pages