คณะอนุกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล ฝ่ายนักศึกษา ประจำปี 2565 จัดพิธีปฏิญาณตนก่อนออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, September 23, 2022

คณะอนุกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล ฝ่ายนักศึกษา ประจำปี 2565 จัดพิธีปฏิญาณตนก่อนออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก


วันนี้ (23 ก.ย.65 ) เวลา 08.00 น. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ในการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคมตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนออกรับบริจาคครั้งใหญ่ ทั่วกรุงเทพฯ และ จังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รพ.ศิริราช


พิธีปฏิญาณตนในการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคมตามรอยพระบาทฯ หนึ่งในกิจกรรม “ วันมหิดล ” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นวันรณรงค์ขอรับบริจาคครั้งใหญพร้อมกัน โดยนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ” และหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช อีกทั้งเป็นการปลู กฝังนักศึกษาในการร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม อันเป็นการเจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมในการ “ ให้ ” 



โดยการขอรับบริจาคพร้อมมอบธงที่ระลึก ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ถึงปีนี้เป็นปีที่ 62 ในวันนี้แบ่งสายออกรับบริจาค กรุงเทพฯ ได้แก่ สาธิตเกษตร อโศก รัชดาภิเษก ศาลาแดง พญาไท เซ็นทรัล ลาดพร้าว เกียกกาย วังหลัง สุรศักดิ์ ส่วนจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี อีกทั้งสายพิเศษร่วมกับศิลปินนักแสดงที่กรุณามาช่วยออกรับบริจาคที่ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์


ดังนั้นหากท่านพบเห็นนักศึกษาที่ขอรับบริจาค โปรดช่วยกันเป็นกำลังใจแก่น้อง ๆ ที่เสียสละเพื่อผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบริจาค 300 บาท จะได้รับธงเสาเป็นที่ระลึก 20 บาท รับธงแขวนเป็นที่ระลึก ลักษณะธงเป็นรูปสามเหลี่ยม พระรูปสมเด็จพระบรมราชชนกประทับนั่งอยู่กลางผืนผ้าเป็นรูปวงกลม พร้อมข้อความ “ที่ระลึกวันมหิดล” “วันที่ ๒๔กันยายน” “โรงพยาบาลศิริราช” ซึ่งสีธงจะตามวันของปีแต่ละปี ปีนี้วันที่ 24 กันยายน ตรงกับวันเสาร์ ธงเป็น “สีม่วง”



จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก สืบสานพระราชปณิธานร่วมเป็นผู้ “ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช เพราะการให้ของทุกท่าน เปรียบเสมือนท่านมีส่วนในการรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น 

สามารถบริจาคและรับธงที่ระลึกด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ 

1) ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. 
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688 
โทรสาร 0 2419 7687 e-mail: donate_siriraj@hotmail.com line: @sirirajfoundation 

2) รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 - 15.30 น. 

3) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30- 16.30 น. (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 0 2849 6726 

บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ 
ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์ โดยสแกนผ่าน QR Code 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646 – 8

No comments:

Post a Comment

Pages