17 กันยายน ‘วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, September 16, 2022

17 กันยายน ‘วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล17 กันยายน ‘วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล’

ร่วมลดมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง

นำความบริสุทธิ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ

เพื่อความงดงาม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อความยั่งยืนของโลกสืบไป…

ทะเลและชายฝั่ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ตลอดจนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก

ปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดความเสื่อมโทรม เกิดปัญหามลพิษทางทะเล ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างมากมาย


กลุ่มทรู
ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขอนำภาพ ‘ลวดลายของธรรมชาติ’ ธรรมชาติของชายฝั่งทะเลที่สวยงามของ เสม็ดนางชี จ.พังงา จากการถ่ายภาพของ นายพบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข ภาพเข้ารอบ ประเภทป่ามีคุณ ภาพ Landscape ระดับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาฝากกันใน ‘วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล’ 17 กันยายนนี้

จากภาพถ่ายนี้แสดงให้เห็นว่า หากเราร่วมกันลดมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง นำความบริสุทธิ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ เราก็จะคงความงดงามของแหล่งนิเวศทางธรรมชาติไว้ได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความยั่งยืนของโลกสืบไป

คลิก https://youtu.be/r7DIE_7jHRk

#วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #Lotus

#true #truetogether #ซีพีร้อยเรียงความดี

#DNP #JungleCoffee #ทรูปลูกปัญญา#ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Pages