ภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าสนับสนุน 2 งานใหญ่ระดับนานาชาติ BCT Expo และ LED Expo Thailand ตอบรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร ไฟฟ้า และพลังงานเติบโตต่อเนื่อง - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, September 15, 2022

ภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าสนับสนุน 2 งานใหญ่ระดับนานาชาติ BCT Expo และ LED Expo Thailand ตอบรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร ไฟฟ้า และพลังงานเติบโตต่อเนื่อง


ภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าสนับสนุน 2 งานใหญ่ระดับนานาชาติ BCT Expo และ LED Expo Thailand ผนึกกำลังตอบรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร ไฟฟ้า และพลังงานเติบโตต่อเนื่องเตรียมพร้อมจัดบนพื้นที่จริงอีกครั้ง ในรอบ 2 ปี หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


นายสมศักย์ ปรางทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศไทยในช่วง6 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 9.8 พันล้านหน่วยโดยมีสัดส่วนการใช้งานของภาคครัวเรือน 28% ภาคธุรกิจราว 20%
และภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าใช้พลังงานมากที่สุดเกือบครึ่งของทั้งหมด ในส่วนของทิศทางพลังงานตั้งเป้าปี 2050 ก้าวเข้าสู่ Carbon Neutrality หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยกำหนดให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอน (CO2) เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมาผ่านป่าหรือวิธีการอื่น

ในฐานะหน่วยงานดูแลรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน และบทบาทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม กฟผ. เราดำเนินงานในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานภายใต้คอนเซ็ปต์ 3 อ. คือ 1.) อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม เช่น การใช้หลอด LED และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 ซึ่งที่ผ่านมาได้แจกจ่ายฉลากไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วกว่า 457 ล้านฉลาก 2.) อาคารและโรงงาน ทาง กฟผ. มีโครงการตรวจสุขภาพการใช้ไฟ แนะนาการปรับปรุงอาคาร โรงงาน อุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน และ 3.) องค์ความรู้ กฟผ. ได้ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้เด็กเยาวชนกว่า 4 ล้านคน จาก 940 โรงเรียน สร้างอุปนิสัยในการประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในเรื่องวิธีประหยัดไฟ เริ่มจากโรงเรียน เด็กนักเรียน ไปสู่ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ชุมชน และสังคม

นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้ความสำคัญในความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์พลังงานด้วยนวัตกรรม ตอบรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร ไฟฟ้า และพลังงานเติบโตต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนเตรียมความพร้อมจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติถึง 2 งานด้วยกัน ได้แก่ งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ หรือ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 และงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ก่อสร้าง อาคาร ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (Building Construction Technology Expo 2022) หรือ BCT Expo 2022 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการจัดงานบนพื้นที่จริง อีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น รัฐมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทำให้บรรยากาศโดยรวมผ่อนคลาย


นายศักย์ศรณ์ จันทร์ควง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เว็ลธิ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน พร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเรื่องการประหยัดพลังงาน ทั้งการปรับใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนำไปสู่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศ เชื่อว่าทุกหน่วยงานยินดีพร้อมลงมือปฏิบัติ ดังเช่นปัจจุบันจะเห็นว่าหลายๆ ที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จากเมื่อ 5 - 10 ปีก่อน ค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ อยู่ที่ราว 50 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันอยู่ที่ 25-35 ล้านนั่นแปลว่าราคาต่อหน่วยน้อยลง ตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเริ่มมีเทคโนโลยีที่มากขึ้น ราคาของพลังงานทนแทนเริ่มสามารถจับต้องได้ และมีการใช้พลังงานธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น แสงอาทิตย์ น้ำ ลม กำลังเข้าสู่ทิศทางที่เหมาะสม ภาคธุรกิจเองก็มีความตื่นตัวเรื่องแนวทางประหยัดพลังงาน แต่ยังคงผลิตสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อนำมาสนับสนุนความต้องการของผู้บริโภค


นายศิริวัฒน์ หวังสุข
กรรมการสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน Distruption Technology ทำให้แสงสว่างกลายเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลชนิดหนึ่งที่พูดคุยกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ โดยผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เช่น สมาร์ทโฮม สมาร์ทออฟฟิศ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมและมอนิเตอร์การใช้พลังงานได้ ทราบพฤติกรรมการใช้งาน การใช้อาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่สูงสุดในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาและการวางแผนงานในอนาคต โดยคำนึงถึงมุมมองของแสงสว่างที่มี 3 องค์ประกอบหลัก ส่วนแรกได้แก่ประโยชน์ใช้สอยต้องสอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้ ปลอดภัยและสร้างการใช้งานที่ตรงความต้องการ ส่วนที่สองได้แก่เรื่องของความงาม ทั้งในงานสถาปัตยกรรม ไฟส่องอาคารบ้านเรือน สร้างประสบการณ์ในการรับรู้ให้กับผู้ที่มาเห็นแสงสว่าง และยังส่งผลต่อการท่องเที่ยว ส่วนสุดท้ายคือคุณภาพและต้องคำนึงถึงความยั่งยืน


นางสาวปูชิตชนันท์ ปุยะติ
ผู้อำนวยการสายงาน Marketing & Market Development บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า ในยุคของ Digitalization นี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรม ระบบ care-track และ ITI care ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวรถและระบบต่างๆ ซึ่งช่วยในการประมวลผลการทำงาน ทั้งชั่วโมงการทำงาน ระดับน้ำมัน โลเคชั่น ประสิทธิภาพเครื่องจักร แจ้งเตือนก่อนเครื่องจักรชำรุด รวมถึงการช่วยบริหารต้นทุนผ่าน data อย่างครบวงจร ทำให้ลูกค้า ผู้ใช้งาน และผู้ขาย สามารถเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักรไปด้วยกัน ทำให้สามารถวางแผน การผลิต การบำรุงรักษา รวมถึงการนำ data ซึ่งประมวลผลจากการใช้งานจริง มาใช้ลดและวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ซึ่งในงาน BCT Expo 2022 ถือเป็นงานที่รวบรวมทั้งผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร ที่ครบวงจร


นางสาวเกศินี วัฒนะวีระชัย
กรรมการ สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กล่าวถึงการ BCT Expo 2022 ครั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดการสัมมนาฟรี ส่งเสริมความรู้ให้น้องๆ นักศึกษา ซึ่งคนรุ่นใหม่จะเป็นกาลังสำคัญที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานและพร้อมผลักดันประเทศไทยเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดในส่วนของการวิเคราะห์ช่องว่างที่เกิดขึ้นทางสถาบันการศึกษาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างและในภาคเอกชนอยากให้มีการพัฒนาในเรื่องไหน รวมไปถึงไฮไลท์พิเศษกับความร่วมมือสมาคมและหน่วยงานร่วมผลักดัน BIM (Building Information Modeling) หรือ การทำให้การใช้ข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติ เป็นเรื่องที่สำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งในเอเชียมีการตั้ง Asia BIM Collaboration ที่ประกอบไปด้วยฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และตลาด BIM ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอินเดีย


ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ
Managing Director BIMobject (Thailand) Co., Ltd. กล่าวถึงไฮไลท์ในงาน BCT Expo 2022 ทาง BIM object จะมีการจัด Hybrid Seminar ซึ่งเป็นการ Showcase ที่น่าสนใจในการนำ BIM ไปใช้เพื่อก้าวสู่โลกแห่ง Green & Smart Design ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สาคัญ คือ BIM Object Green Design Competition ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย สถาบันเทคนิคต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 200 ราย ในรอบตัดสินนี้ อยากเรียนเชิญผู้สนใจมาร่วมส่งเชียร์น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าสู่รอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้าย ใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลประกวดแบบ BIM ครั้งแรกของประเทศไทย” พร้อมชมเทคโนโลยีกระบวนการออกแบบด้วย BIM ตั้งแต่ตัว Model และการนำ BIM ไปใช้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ Green Construction อย่างแท้จริง


นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดเปิดเผยถึงความพร้อม ในงาน LED Expo Thailand และ BCT Expo 2022 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 200 แบรนด์และเป็นบริษัทชั้นนำจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมัน เวียดนาม ฟินแลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนจากประเทศจีน ที่พร้อมนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีที่มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาคารและไฟฟ้าอัจฉริยะ คณะผู้จัดงานฯ มั่นใจว่าทุกท่านที่มาเดินชมงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ-เอกชน นักเรียนและนักศึกษา จะได้รับความรู้และได้อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมกลับไปอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม อิมแพ็ค ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ไฟฟ้า และพลังงาน นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน 

Building Construction Technology 2022 และ
 LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022
 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. 
ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

No comments:

Post a Comment

Pages