๒๔ กันยายน “ วันมหิดล ” ศิริราชร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, September 7, 2021

๒๔ กันยายน “ วันมหิดล ” ศิริราชร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองประธานกรรมการจัดงานหารายได้ และประธานกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ เนื่องในวันมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ประธานกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คุณกฤษฏิ์ ชูพินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ดีวีลอปเมนต์ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด คุณคงทน เจือวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คุณณฐนนท์ ดนัยพิริยะ ผู้อํานวยการฝ่ายออกอากาศ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด พร้อมด้วย คุณปริศนา กล่ำพินิจ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณสุชาดา วงษ์โสภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและบริหารนักแสดง ช่อง7HD คุณวรางค์ จันทรประเสริฐ คัดเตอร์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) คุณณณิญา พรหมเงิน ผู้อำนวยการสายงานละครโทรทัศน์ช่อง 8 คุณภูษิต ไล้ทอง ที่ปรึกษาฝ่ายผลิต บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) คุณทิพย์สุดา แสงคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ช่องเวิร์คพอยท์ 23 และคุณกาลเวลา เสาเรือน ผู้ประกาศข่าว ช่องเวิร์คพอยท์ 23ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทานพระราชทรัพย์ ในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิริราชให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน ทรงเมตตาแก่ผู้ป่วยโดยไม่เลือกเศรษฐานะ ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดำเนินตามรอยพระราชปณิธาน ตลอดมา

ทุกปีในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถือเป็นประเพณีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ “ให้” ด้วยการบริจาคเงินตามรอยพระบาทช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช โดยคณะฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้เนื่องใน “วันมหิดล” พร้อมทั้งพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะกรรมการจัดงาน และผู้ป่วยของ รพ.ศิริราช

กิจกรรมวันมหิดล ประกอบด้วย

การรับบริจาคเงินพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ประธานกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล กล่าวว่า การขอรับบริจาคถึงปีนี้เป็นปีที่ 61 แล้ว ซึ่งในปีนี้ เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้งดกิจกรรมการออกไปรับบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ และได้ปรับเปลี่ยนเน้นรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก ในส่วนของธงที่ระลึกจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ให้กับผู้บริจาค ซึ่งสีธงจะตรงตามวันที่ 24 กันยายน ของปีนั้น ๆ ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ธงเป็น “สีฟ้า”


เมื่อปีที่ผ่านมาได้รับบริจาคเป็นจำนวนเงินประมาณ 88 ล้านบาท (88,485,881.74 บาท) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรเงิน ไปช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยด้อยโอกาส พร้อมทั้งซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เพื่อให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างทั่วถึง และส่งผลให้ผู้ป่วยมีแรงกายแรงใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่อไปได้


การจัดรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” การนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์ ประเด็นเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนให้ต่อสู้กับโรคภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด "เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน" พร้อมทั้งทรงเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส และได้พระราชทานเงินสมทบทุนเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ด้อยโอกาสต่อไป 

คุณกฤษฏิ์ ชูพินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ดีวีลอปเมนต์ บริษัท เจ เอส แอล โกล บอล มีเดีย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจัดงานฯ เห็นถึงความสำคัญและต้องการชี้นำให้ประชาชนดูแลสุขภาวะอนามัยอย่างถูกต้อง และปรับตัวเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal รูปแบบรายการพร้อมด้วยสาระสุขภาพหลากหลาย เช่น รายการเจาะใจภาคพิเศษ เจาะใจนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภรรยา พร้อมกับ รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ถึงอาการต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ และรักษา ฟื้นฟูจนกระทั่งกลับมาปฏิบัติหน้าเพื่อชาวสมุทรสาครได้เหมือนเดิม รายการคน ค้น ฅน ตอนพิเศษ “SIRIRAJ ISOLATION@HOME (SI HOME) HOME ISOLATION” คืออะไร พร้อมพาไปดูกระบวนการต่าง ๆ และเบื้องหลังการทำงานของทุกฝ่าย รายการ Perspective โดย เปอร์-สุวิกรม และ รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช มาเล่าภารกิจภาคการแพทย์ ในส่วนต่าง ๆ ซึ่งแต่ละหน้าที่มีความสำคัญในสถานการณ์วิกฤตขณะนี้ โดยมี คุณสัญญา คุณากร (ดู๋) คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์) พันตรีหญิง ชลรัศมี งาทวีสุข (ทิพย์) คุณเขมสรณ์ หนูขาว (มิลล์) และ นศพ.ณัฐภัทร วัตนะ ให้เกียรติเป็นพิธีกรรายการ ทุกท่านสามารถรับชมได้ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน นี้ เวลา 16.00 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5) และรับชมได้พร้อมกันทาง Thai TV Global Network (TGN) 170 ประเทศทั่วโลก สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) และทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ช่อง 784 True Visions) ตลอดจนถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก TV5HD1, sirirajpr, mahidolday

อีกทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามาให้คำตอบสุขภาพทางโทรศัพท์ในรายการที่หมายเลข 0 2418 2222 (20 คู่สาย) ท่านยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วม “ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ โดยโทรศัพท์บริจาคผ่านรายการที่หมายเลข 0 2411 2222 (20 คู่สาย)

พิธีการและกิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน 

เวลา 07.00 – 11.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกดังเช่นทุกปี แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อยังคงดำเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยกับทุกท่าน โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งเฉพาะพวงมาลามายังคณะฯ เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนการวางพวงมาลาล่วงหน้าผ่านทาง https://www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday/ ได้แล้ว จนถึงวันที่ 15 กันยายน นี้ ทั้งนี้คณะฯ จะจัดเจ้าหน้าที่นำพวงมาลาไปวางถวายสักการะแทน 

เวลา 09.00 - 10.00 น. งานปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Meeting ได้แก่ • เรื่อง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กับบทบาทผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล • เรื่อง การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายระหว่าง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม และองค์กร PATH โดย ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ • เรื่อง ความก้าวหน้า COVID-19 mRNA Vaccine ประเทศไทย โดย ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งถือโอกาสวันมหิดลปีนี้ เปิดตัวหนังสือ “หมอเจ้าฟ้า” (VDO clip)

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวปิดท้าย ยังมีผู้ป่วยด้อยโอกาสมารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี แม้ยังอยู่ในสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้น ให้เข้าถึงการรับบริการ และยังคงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมตามรอยพระบาท ด้วยการเป็นผู้ “ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช เพราะการให้ของทุกท่านเปรียบเสมือน ท่านมีส่วนในการรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น โดยสามารถบริจาคตามศรัทธา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้


บริจาคออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์วันมหิดล 
บริจาค 100 บาท ขึ้นไป รับธงวันมหิดล 1 ผืน 
บริจาค 500 บาท ขึ้นไป รับ WIN Masks 2 ชิ้น (สามารถเลือก Size S, M, L)

บริจาคด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ 
 1) ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688 โทรสาร 0 2419 7687 e-mail: donate_siriraj@hotmail.com line: @sirirajfoundation 
 2) รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น. 
 3) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์ โดยสแกนผ่าน QR Code 

หรือสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646-8

No comments:

Post a Comment

Pages