ททท.อีสาน ขอเชิญไปชมความตระการตาของแสงสีในงาน “VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี" แสงศิลป์แห่งศรัทธา 13-21 กรกฎาคม 2567 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, July 11, 2024

ททท.อีสาน ขอเชิญไปชมความตระการตาของแสงสีในงาน “VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี" แสงศิลป์แห่งศรัทธา 13-21 กรกฎาคม 2567


ภาพบรรยากาศงานรอบสื่อมวลชน เชิญชมความตระการตาของแสงสีในงาน “VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี" แสงศิลป์แห่งศรัทธา 13-21 กรกฎาคม 2567



ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความงดงามในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 24.00 น. ประกอบไปด้วยเทคนิคแสง สี เสียงในรูปแบบสมัยใหม่ ทั้ง Light Up, Projection Mapping, การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีใน 7 พิกัด 15 จุดการแสดง คือ

✅ทุ่งศรีเมือง 6 จุด

1.ประเพณีแห่งศรัทธา

2.แสงเรืองรองส่องศรัทธา

3.แสงศิลป์ยุคสมัย

4.สถาปัตยศิลป์

5.วันวานที่สานศิลป์

6.เปลวเทียนส่องศิลป์

✅ศาลหลักเมือง 1 จุด

7.แสงศิลป์ ศิวิไล

✅พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 4 จุด

8.แสงสี ศิลป์ ราชธานี

9.รากเหง้าศรัทธาศิลป์

10.ศรัทธาที่ผลิบาน

11.เจริญศิลป์เรืองรอง

✅วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 1 จุด

12.สุปัฏตยศิลป์

✅วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ 1 จุด

13.แสงศิลป์ยอดพระไตร

✅วัดบูรพาราม 1 จุด

14.แสงศิลป์บัวพ้นน้ำ

✅วัดมหาวนาราม 1 จุด

15.สวรรค์แสงศิลป์

📍จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

#วิจิตร5ภาค #AmazingThailand #VIJITR #VIJITRThailand #VIJITRUBONRATCHATHANI

#วิจิตร5ภาคอุบลราชธานี

#แสงศิลป์แห่งศรัทธา #เที่ยวอุบลราชธานี #แห่เทียนอุบล

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#งานแสดงแสงสีเสียง

#ส่งเสริมการท่องเที่ยว



✨Let’s witness the dazzling lights at the event of “VIJITR 5 Regions at Ubon Ratchathani” the Light of Faith conveying the identity of beauty in important historical places of Ubon Ratchathani from 13- 21 July 2024,Time: 06.00 p.m. - 00.00 a.m.

Province consisting of modern light, color, and sound techniques, including Light Up, Projection Mapping, and cultural performances that reflect the beauty of the way of life, local wisdom and traditions of Ubon Ratchathani Province in 7 coordinates and 15 performance points.

✅ Thung Si Mueang 6 points

1.Tradition of Faith

2.The bright light shining on the fait

3.Contemporary Light Art.

4.Artistic Architecture

5.The Historical Art

6.Candle flame illuminating art

✅ The City Pillar Shrine 1 point

7.Saeng Silp Siwilai

✅ Ubon Ratchathani National Museum 4 points

8.Lighting, color, art, Ratchathani

9.Roots of Faith in Art

10.Blooming Faith

11.Shining Charoen Sil

✅ Supatnaram Worawihan Temple 1 point

12. Supatysilp

✅ Thung Si Mueang Temple, Tri Klang Nam Tower 1 point

13. The Artistic Light of Phra Tri Peak

✅ Buraparam Temple 1 point

14.Artistic Light of Lotus above water

✅ Mahavanaram Temple 1 point

15.Heaven of Artistic Light

📍Proudly to presented by Tourism Authority of Thailand

#วิจิตร5ภาค #AmazingThailand #VIJITR #VIJITRThailand #VIJITRUBONRATCHATHANI

#วิจิตร5ภาคอุบลราชธานี

#แสงศิลป์แห่งศรัทธา

#เที่ยวอุบลราชธานี

#แห่เทียนอุบล

No comments:

Post a Comment

Pages