ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงร่วมบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE ช่วง TALK TO THE PRINCESS - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, July 8, 2024

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงร่วมบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE ช่วง TALK TO THE PRINCESS


วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ช่วง TALK TO THE PRINCESS ทรงตอบคำถามจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมี นายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ TO BE NUMBER ONE กับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย

โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30-21.30 น.

-----------------------------------------------------------

***ข่าวประชาสัมพันธ์***

ป.ป.ส. จัดประกวด คลิปวิดิโอสั้น ชิงเงินรางวัล ทาง TikTok รวมเงินรางวัลทั้งหมด ทุกระดับ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 24 ล้านบาท พร้อมใบเกียรติบัตร


สำนักงาน ปปส.เชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน อายุระหว่าง 13-19 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดิโอสั้นไม่เกิน 1 นาที เข้าประกวดผ่านทางผ่านแอพลิเคชัน TikTok ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)” โดยเป็นการจัดประกวดคลิปสั้น ไม่เกิน 1 นาที ผ่านแอพลิเคชัน TikTok


สามารถสมัครได้ที่ www.besmartsaynotodrugs.com ซึ่งจะมีอินฟูเอนเซอร์ชื่อดัง พร้อมให้คำแนะนำ

@สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

No comments:

Post a Comment

Pages