อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดมังกรกมลาวาส - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 12, 2022

อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดมังกรกมลาวาส


12 กรกฎาคม 2565 ดร.สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ กรรมการผู้จัดการ Dr.Jill Laboratory Co.ltd เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี ดร.คฑา ชินบัญชร อนุกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คุณณัฐศรัณย์ มัญชุกังวาน คุณจิโรจ เช้ากระจ่าง และคุณพงศ์สรรค์ งามลิขิตเลิศ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีธนัท ชัชวาลย์ ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแด่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ดร.คฑา ชินบัญชร อนุกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประธานในพิธี นายศักดิ์ดา ปริญญานุสรณ์ นางอัจฉราปริญญานุสรณ์ นางสาวนาถลดา ศักดิ์ศิริรัตน์ , นางสาวจุฑารัตน์ กุลวิวัฒน์ชัย นางสาวสุภาพร อุดมศรี และว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ถ. เจริญกรุง แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นับเป็นที่ปลาบปลื้มปิติยินดีของพสกนิการเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานเทียนพรรษา

No comments:

Post a Comment

Pages