ศิริราชจัดงาน “Siriraj Hackathon” เปิดบ้านเชิญชวนร่วมกิจกรรม 23-24 ก.ค. นี้ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, July 13, 2022

ศิริราชจัดงาน “Siriraj Hackathon” เปิดบ้านเชิญชวนร่วมกิจกรรม 23-24 ก.ค. นี้


เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65  ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานเปิดงาน “Siriraj Hackathon Open House” เปิดบ้านให้ผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน พร้อมกล่าวเสวนาเปิดงานในหัวข้อ “Health technology and innovations for the benefit of mankind" ปลดล็อกนวัตกรรมด้านสุขภาพ สู่อนาคตของการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาหัวข้อ “From policy to execution: จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติงานให้สำเร็จ” พร้อมด้วย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD เสวนาในหัวข้อ “Disruptive communication in transdisciplinary working” และมี รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และ คุณณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ Co-founder, Technical, Cariva ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “Transdisciplinary Approach for Innovative Health System” นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ: เทคโนโลยีจะช่วยหมอได้อย่างไร? ปิดท้ายด้วย ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวแนะนำโครงการ และ Problem Statement (เผยโจทย์หลักของงาน Siriraj Hackathon ในปีนี้)

“Siriraj Hackathon”
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2565 (SICMPH 2022) ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะอื่น และนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศและวงการแพทย์ในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของคณะฯในการให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาการดูแลสุขภาวะของประชาชน
กิจกรรม Siriraj Hackathon นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะฯ และสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เป็น กิจกรรมการระดมสมองเป็นทีมระหว่างนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะอื่น ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในระยะเวลาอันสั้น และเกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้รับรางวัล และอาจจะมีการพัฒนาความคิดไปจนถึงการทำโครงการร่วมกันในอนาคตกับคณะฯ ได้ 

การแข่งขันจะจัด ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลทีมชนะในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการรับสมัครได้ที่

bit.ly/SirirajHackathon ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09 8272 7021 (คุณม่วน)

No comments:

Post a Comment

Pages