ททท. จัดอบรม “Amazing Thailand Wellness City @ Cha-am & HuaHin” เดินหน้าดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 5, 2022

ททท. จัดอบรม “Amazing Thailand Wellness City @ Cha-am & HuaHin” เดินหน้าดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดอบรม “Amazing Thailand Wellness City @ Cha-am & HuaHin” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Thailand Wellness Sandbox) ในพื้นที่นำร่องอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงปรับภาพลักษณ์และสร้างตราสินค้า แหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Destination) ด้วยมาตรฐานระดับสกล


นายนิธี สีแพร
รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Thailand Wellness Sandbox โดยใช้พื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ ประกอบกับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีท่องเที่ยวไทย 2565 ททท. มุ่งพลิกฟื้นการท่องเที่ยวด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน และเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยกระดับการให้บริการ เพื่อร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (Potential Health & Wellness Destination) ทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า แตกต่างและประทับใจกว่าที่เคย และสร้างสมดุลใหม่ของการท่องเที่ยวไทยนำสู่ความยั่งยืน


ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. หรือ TAT Academy ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มขีดความความสามารถให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. จึงได้จัดอบรม “Amazing Thailand Wellness City @ Cha-am & HuaHin” แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 86 คน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการให้ร่วมกันยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ Baramizi Lab มาแบ่งปันข้อมูลที่จะทำให้ผู้ประกอบการรับทราบเทรนด์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในยุค After Covid -19 คุณอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สปาไทย ร่วมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและบริการของสถานประกอบการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้บริหารจากธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเมื่อเกิดภาวะวิกฤตและแผนการตลาดในอนาคต

ททท. เชื่อมั่นว่าการนำร่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้แต่ละภาคส่วนนำไปประยุกต์ใช้ พิจารณาพื้นที่ต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไปจนถึงระดับฐานราก รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจากแนวคิด ความต้องการของท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโอกาสกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages