กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาต่อยอดเมนู ตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 : อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Health Dish) - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, July 21, 2022

กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาต่อยอดเมนู ตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 : อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Health Dish)


วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 ภายใต้แนวคิด อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Health Dish) กิจกรรมการพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูง เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูอาหารที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และพัฒนาอาหารและสมุนไพรไทยของแต่ละชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว และผลักดันชุมชนท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพในอนาคต

ผลการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 มีดังนี้


1.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีบ้านนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร เมนูสำรับใบขี้เหล็กบ้านนครพระชุม เครื่องดื่มชาใบขี้เหล็กนำ้ผึ้งมะนาว


2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมนูเลปิโดเทสชมสวน เครื่องดื่มนวลนางหวานซ่อนเปรี้ยว


3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมนูแกงผักแว่นเขียวเกี้ยวปลาหลิม เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรไตลื้อ


4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1) ชุมชนตำบลบ้านแหลมสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมนูข้าวคลุกน้ำพริกไปนา เครื่องดื่มน้ำว่านหางตาเพชร และ 2) โฮมสเตย์บ้านตม จังหวัดชลบุรี เมนูยำพอเพียง เครื่องดื่มฟ้าอำไพ

No comments:

Post a Comment

Pages