ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ผลตอบแทนสูงสุด 5% ต่อปี ออมนาน 30 เดือน ไม่เสียภาษี ไม่จำกัดวงเงินฝาก - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 26, 2022

ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ผลตอบแทนสูงสุด 5% ต่อปี ออมนาน 30 เดือน ไม่เสียภาษี ไม่จำกัดวงเงินฝาก


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นทำหน้าที่ในบทบาทธนาคารเพื่อสังคมในทุกมิติ รวมถึงมิติด้านการออม ส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับการออมเงิน ด้วยกลไกเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมกับแนะนำการวางแผนการออมที่ถูกวิธี อีกทั้งได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า พร้อมสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจให้ฝากเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนภาคสังคมที่ธนาคารออมสินใส่ใจเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความยั่งยืน

ล่าสุดนี้ ธนาคารออกผลิตภัณฑ์  

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี เงินฝากที่มีระยะเวลาฝาก 30 เดือน ให้ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 5.00% กำหนดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.625% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 13-24 = 1.25% ต่อปี และเดือนที่ 25-30 = 5.00% คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.83% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.15% ต่อปี ทั้งนี้เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ 7 ปึขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท (1 คนเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี) เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี เป็นเงินออมที่มีจุดเด่นคือ ให้ผลตอบแทนสูง ไม่จำกัดวงเงินฝาก ยิ่งฝากจำนวนมากยิ่งได้ผลตอบแทนมาก ฝากครบตามกำหนดยิ่งได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง ที่สำคัญคือ ดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่ถูกหักภาษี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 
และที่ facebook : GSB Society

No comments:

Post a Comment

Pages