29 กรกฎาคม ‘วันเสือโคร่งโลก’ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 26, 2022

29 กรกฎาคม ‘วันเสือโคร่งโลก’


29 กรกฎาคม ‘วันเสือโคร่งโลก’

“ เสือโคร่ง ” มีนิสัยรักสันโดษ แต่ละตัวจะมีอาณาเขตและพื้นที่อาศัยเป็นของตัวเอง เป็นสัตว์ผู้ล่าลำดับสูงสุด และยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ รวมถึงเป็นผู้ควบคุมประชากรในห่วงโซ่อาหารไม่ให้มีมากเกินไปอีกด้วย เสือโคร่งล่าเหยื่อด้วยการซุ่มรอเพื่อเข้าโจมตีจากด้านหลังหรือด้านข้าง โดยอาศัยต้นไม้ใบหญ้าพรางตัว ถึงแม้จะเป็นนักล่า แต่เสือโคร่งก็สามารถล่าได้สำเร็จเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น

ปัจจุบันเสือโคร่งมีจำนวนประชากรที่ลดน้อยลง จากการสูญเสียพื้นที่แหล่งอาศัย อาหารที่ลดน้อยลง และจากการถูกล่า ด้วยเหตุนี้เสือโคร่งจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่า ‘ใกล้สูญพันธุ์’


กลุ่มทรู ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขอนำภาพเสือโคร่งในผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี มาฝากกันใน วันเสือโคร่งโลก 29 กรกฎาคม นี้ ภาพนี้เป็นภาพถ่ายของ นายชูยศ โตยอด มีชื่อภาพว่า “ความหวัง” ภาพเข้ารอบ ประเภทสัตว์มีค่า ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564 จากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ที่จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวัง ถ้าพวกเราทุกคนร่วมใจอนุรักษ์ผืนป่าให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ ก็จะช่วยเพิ่มประชากรเสือโคร่ง ให้อยู่คู่กับธรรมชาติ สร้างสมดุลให้โลกยังดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนสืบไป

https://youtu.be/E_BmYZJv64Q

ช่วยกันเพิ่มพูนประชากรเสือโคร่ง

ด้วยการอนุรักษ์ผืนป่า

ให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์

เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสัตว์ป่า

ดำรงอยู่คู่โลกสืบไป


#วันเสือโคร่งโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #Lotus

#true #truetogether #ซีพีร้อยเรียงความดี #DNP #JungleCoffee

#ทรูปลูกปัญญา#ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Pages