ธนาคารออมสินคว้าแชมป์Best Retail Bank of the Year 2020 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, November 13, 2020

ธนาคารออมสินคว้าแชมป์Best Retail Bank of the Year 2020ธนาคารออมสิน ครองแชมป์ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 Best Retail Bank of the Year 2020 ควบธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก 
ธนาคารกสิกรไทยครองธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 
ธอส.แชมป์ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์คว้าธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต 
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตชิงบริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต จากผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 6 แห่งทั่วประเทศวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 เผยผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทั่วประเทศประจำปี 2563 ว่า ธนาคารออมสิน ได้ครองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 Best Retail Bank of The Year 2020 ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว


สำหรับการจัดอันดับดังกล่าว วารสารการเงินธนาคารได้รับความร่วมมือจากสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาครวม 6 งาน ซึ่งผลปรากฏว่า ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานชื่นชอบและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด โดยให้เหตุผลว่ามีความมั่นใจในการใช้บริการ เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังมีบริการที่ครบถ้วนมีแคมเปญโปรโมชั่นเด่นที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงพนักงานในบูธเต็มใจให้คำแนะนำบริการและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจใช้บริการ


นอกจากนี้ ยังมีธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมในแต่ละบริการแห่งปี 2563 ที่ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจและตัดสินใจใช้บริการในแต่ละด้าน โดยธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิต ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต


GSB Social Bank ธนาคารเพื่อสังคม

สำหรับธนาคารออมสินปีนี้มีรูปแบบการจัดบูธสะท้อนความเป็นตัวตนของธนาคารออมสิน “GSB Social Bank ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม” ซึ่งดำเนินบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการออมเคียงคู่สังคมไทย พร้อมไปกับความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป


ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลต์ของธนาคารออมสินที่นำมาเสนอในงาน ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107 ระยะเวลาฝาก 107 วัน ในโอกาสที่ปีนี้ธนาคารออมสินมีวาระครบ 107 ปี ให้ดอกเบี้ยสูงเฉลี่ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.52% ต่อปี ทำให้มีประชาชนมารอเข้าคิวตั้งแต่เช้าทุกวันเพื่อจองสิทธิ์จนเต็มวงเงิน 700 ล้านบาท ด้านโปรโมชั่นเงินกู้ “สินเชื่อเคหะ ซื้อบ้านผ่อน 0% นาน 1 ปี” และเปิดให้จองสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่/คอนโดใหม่ หรือรีไฟแนนซ์ วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ได้สิทธิ์ลุ้นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1% นาน 3 ปี


นอกจากนี้ ยังมี สินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz+ เป็นเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินกู้ 1-100 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่ 1-2 = 1.99% ต่อปี

No comments:

Post a Comment

Pages