วัดหนองไคร้ จ.ยโสธร ทำศูนย์พักคอย พร้อมจัดรถนำส่งผู้มีความเสี่ยง และผู้ป่วยจากกทม.และปริมณฑลกลับยโสธร - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, August 16, 2021

วัดหนองไคร้ จ.ยโสธร ทำศูนย์พักคอย พร้อมจัดรถนำส่งผู้มีความเสี่ยง และผู้ป่วยจากกทม.และปริมณฑลกลับยโสธร


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง และทั้งนี้ ด้วยความเมตตาที่มากล้นขององค์หลวงปู่ประสารสุมโน วัดหนองไคร้ อยากให้ ประชาชน ที่ป่วยเป็นโควิด ที่ยังไม่มีที่รักษา โดยเฉพาะคนยโสธร ได้เข้าถึงการรักษาให้เร็วขึ้น ทางลูกศิษย์ จึงได้จัดทำ โครงการ สุมโน เมตตาธรรม สงเคราะห์โลกโดยมีองค์หลวงปู่ประสาร สุมโน เป็นองค์ประธาน ซึ่งในโครงการนี้ ได้จัดทำศูนย์พักคอย รถรับส่ง นำผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ป่วย จาก กรุงเทพ และปริมณฑล กลับรักษาตัวภูมิลำเนา จังหวัดยโสธร โดยใช้รถตู้จ้างเหมา ระบบการนำพาผ่าน ศูนย์ประสานโควิด รพ.ยโสธร เพื่ออำนวยความสะดวกรับส่งและ ดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จนสิ้นสุดกระบวนการรักษา

ศุนย์พักคอยสุมโน ฯได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์ประสานโควิด รพ.ยโสธร ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม มีนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษามาแล้ว 54 ราย

ทางศูนย์ สุมโนฯ ได้รับการดูแลมาที่ศูนย์พักจำนวนหนึ่ง โดยมีขั้นตอนสำหรับการกลับรักษาตัว

- ถ้าผล RT PCR เป็นบวก จะดำเนินการประสานศูนย์ฯบริหารจัดการเตียงให้ตามประเภทผู้ป่วย

- ถ้าเป็นผลอย่างอื่น antigen เราจะแยกให้เข้าศูนย์พักคอย 2 ที่

1.ถ้าบุคคลอยู่ในเขตอำเภอเมืองยโสธร.เข้าพักคอยที่ค่ายลูกเสือ

2.ถ้าบุคคลอยู่เขตอื่นๆ จะได้รับเข้าพักที่ศูนย์พักคอย สุมโน เมตตาธรรม สงเคราะห์โลก ที่กุดกะเหลิบ วัดหนองไคร้ ในระหว่างการเข้าพัก ทางศูนย์ จะดูแลประเมินอาการอยู่ตลอด มีทีมงานทำการ swab กํากับดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นเตรียมไว้ เช่น สมุนไพรรักษา เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันตัวทางการแพทย์ อุปกรณ์ทำความสะอาด เมื่ออยู่ระหว่างการเข้าพัก ถ้าผลเป็นบวก ทางศูนย์พักคอยจะดำเนินการ ส่งตัวผู้ป่วยเข้ากระบวนการรักษาตามขั้นตอนต่อไป
โดยการรักษาและปัจจัยที่ได้มานั้น ได้มาจากท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเข้ามาร่วมบุญกับหลวงปู่ หากท่านใด มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคยังสามารถร่วมบุญได้มาเรื่อยๆ 
โดยผ่านเข้า ในบัญชี พระครูสุมน สารคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร 3150317185

No comments:

Post a Comment

Pages