ออมสิน ชี้แจงการคุ้มครองเงินฝากลูกค้า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, August 11, 2021

ออมสิน ชี้แจงการคุ้มครองเงินฝากลูกค้า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก


ตามที่มีลูกค้าเงินฝากธนาคารออมสินจำนวนมาก สอบถามถึงกรณีที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน เท่านั้น ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นั้น

ธนาคารออมสินขอเรียนชี้แจงว่า
1.ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จัดตั้งขึ้นและดำเนินการงานตาม พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้น การที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองฯ จึงไม่ได้ส่งผลต่อการคุ้มครองเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินแต่อย่างใด

2.ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ต่างจากสถาบันการเงินอื่นทั้งหมด โดย พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 21 มีสาระสำคัญคือ การคืนเงินต้น และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินกับธนาคารออมสิน มีรัฐบาลเป็นประกันทั้งสิ้น

3.ปัจจุบัน ธนาคารออมสิน มีสถานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง โดยมีฐานเงินฝากและสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสถาบันการเงินของรัฐ

ทั้งนี้ ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เปิดให้บริการลูกค้าเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ได้แก่ เงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.35 %ต่อปี และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.45 %ต่อปี 
* รวมถึงสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี และ 2 ปี ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115
*กรณีผู้ฝากเงินเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยก่อนเสียภาษีประมาณ 0.41% (เงินฝาก 4 เดือน) และ 0.53% (เงินฝาก 7 เดือน)

No comments:

Post a Comment

Pages