สรพ.ย้ำเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงาน HA National Forum ปีนี้ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, February 13, 2024

สรพ.ย้ำเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงาน HA National Forum ปีนี้


สรพ.
ย้ำเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประชุม HA National Forum วันที่ 12-15 มี.ค.นี้ ชูไฮไลท์การมอบประกาศนียบัตรการรับรอง HA ประจำปี 2567 และเวทีปาถกฐาพิเศษจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย รวมทั้งยังมีกิจกรรมและเวทีวิชาการหลากหลายให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงานเลือกเข้าฟังตามความสนใจ

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า สรพ. เตรียมจัดงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 นี้ โดยหัวข้อการประชุมปีนี้คือ “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่องของ Growth Mindset เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส่งมอบคุณค่าของระบบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชน


พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ สรพ. ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเวทีเสวนาหลากหลายหัวข้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เริ่มจากวันที่ 12 มีนาคม 2567 จะมีพิธีสำคัญคือพิธีเปิดการประชุมและมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปี 2567 โดยมี ฯพณฯ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สรพ. ทั้ง HA ขั้นมาตรฐาน, HA ขั้นก้าวหน้า, มาตรฐานเครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งหมด 417 แห่ง


พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกิจกรรมการประชุมและเวทีย่อยต่างๆ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 เริ่มจากวันที่ 13 จะมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ในหัวข้อ "จิตวิวัฒน์ (Mind Growth) ในการให้บริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ สู่เรื่องใหญ่สุดๆ" ต่อด้วย เวทีของ Keynote speakers อย่าง ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะกรรมการ สรพ. และตน ในหัวข้อ Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล


นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายในหัวข้อ "จากเริ่มต้น สู่ตั้งต้น จนเติบโต" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งจะกล่าวถึงประเด็น "How to Quality and Safety Sustainability in Healthcare System "  และ ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ที่จะมาพูดถึงเรื่อง "Move Forward Quality from Story in the Past" ต่อจากนั้นจะเป็นหัวข้อ "Soul Connect คุณค่าของชีวิตคือการได้ใช้และให้ชีวิต" โดยมีตัวอย่างบุคคลที่สามารถ Growth Mindset ได้ในแง่มุมต่างๆ มาถ่ายทอดเรื่องราว เช่น พญ.ดาริน จตุรภัทรพร จากโรงพยาบาลวัฒโนสถ พญ.มัณฑนา ถวิลไพร จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นต้น


ในส่วนของวันที่ 14 มีนาคม 2567 ไฮไลท์สำคัญๆ จะเป็นเรื่องของ Mega-Interactive Workshop ขนาด 2,000 คนในหัวข้อ "New HA Scoring สูตรลัดยกระดับโรงพยาบาลคุณภาพ" เพื่อสร้างเรียนรู้กระบวนการ HA เป็นกระบวนการที่มองเห็นตัวเองและยกระดับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีเวทีพูดคุยสำหรับแขกพิเศษ ในหัวข้อ "เรียนรู้ SDGs จาก SCG เพื่อพัฒนา Health Service ที่ดีต่อสังคม" โดยคุณชนะ ภูมิ ผู้บริหารจากบริษัท เอสซีจี ที่จะมาร่วมถอดบทเรียนการพัฒนาอย่างยืนยั่งภายในของเอสซีจี เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้บริหารโรงพยาบาลนำไปปรับใช้กับโรงพยาบาลของตน นอกจากนี้ ยังมีเวทีเกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพ ในหัวข้อ "Healthcare Megatrends : Transforming Health Today to tomorrow "ทั้งในมิติของ Health System มิติด้าน HR และด้าน Digital Health ตามด้วย หัวข้อ Growth Mindset to Change Our Patients to Better Lifestyle โดยเน้นเป้าหมายการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อลดบุหรี่


ในด้านยุทธศาสตร์ จะมีเวทีของที่จะพูดถึงการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีผู้บริหารจากแพทยสภา สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สรพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)" และอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจคือเวทีบรรยายในหัวข้อ "2 คน 2 คมคิด กับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ" โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 ยังมีการการประกาศรางวัลบุคคลต้นแบบ The Champion of 3P Safety Hospital ซึ่งจะเป็นรางวัลที่มาจากการเสนอชื่อผู้ที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนความปลอดภัยในโรงพยาบาล หรือขยายผลถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดให้เสนอรายชื่อในช่วงที่ผ่านมาและจะมีการประกาศผลรางวัลในงานนี้นั่นเอง


ขณะที่ไฮไลท์ของวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในช่วงเวลา 8.30-9.00 น. จะเป็นการปาฐกถาพิเศษโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ "ระบบบริการสุขภาพไทย กับนโยบาย 3P Safety" และในเวลา 12.30 น. จะเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแก่โรงพยาบาลที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ, การรับรองการพัฒนาคุณภาพขั้นที่หนึ่ง/ขั้นที่สอง และ การรับรองมาตรฐานปฐมภูมิขั้นพัฒนา


พญ.ปิยวรรณ กล่าวด้วยว่า นอกจากไฮไลท์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว งาน HA National Forum ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ รวม 602 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพ 535 ผลงาน และผลงานวิจัยอีก 67 ผลงาน ในจำนวนนี้มีผลงานเด่น 18 ผลงาน ที่จะได้นำเสนอบนเวที และในส่วนของเวทีวิชาการ ก็ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อตามห้องย่อยต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เลือกเข้ารับฟังตามความสนใจด้วย ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานติดตามรายละเอียดการจัดงาน เตรียมตัวเข้าร่วมในเวทีหรือหัวข้อการสัมมนาที่ตนสนใจ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร และประชาชนไปร่วมกัน

No comments:

Post a Comment

Pages