ออมสิน บูรณาการภารกิจเพื่อสังคม ผุด Green IT - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, May 21, 2023

ออมสิน บูรณาการภารกิจเพื่อสังคม ผุด Green IT


เมื่อเร็วๆนี้นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะ ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม ซึ่งเป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ในธุรกิจธนาคารแล้ว แต่ยังมีสภาพดีสามารถนำไปใช้งานต่อได้ จำนวน 9,000 เครื่อง ไปส่งมอบให้กับผู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แทนการขายทอดตลาด โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการภารกิจเพื่อสังคม เข้าในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคาร (Social Mission Integration) ตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green IT ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สถานศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ขาดแคลน เพื่อให้เด็กนักเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม 


เริ่มจัดสรรพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียนทางภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวนโรงเรียนละ 10 เครื่อง และมอบให้กับโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จัน และโรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย รวมอีก 35 เครื่อง 

No comments:

Post a Comment

Pages