กรมวิทย์ฯ เชิญชวนผู้สนใจนำเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว มาทดสอบคุณภาพฟรีในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, May 18, 2023

กรมวิทย์ฯ เชิญชวนผู้สนใจนำเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว มาทดสอบคุณภาพฟรีในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข


กรมวิทย์ฯ
จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันความดันโลหิตสูงโลก ให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว ฟรี! พร้อมกิจกรรมให้ความรู้และลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมวิทย์ฯ อย่างมากมาย พบกัน... 19 พฤษภาคมนี้ เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข


นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลก โดยพบคนไทยเป็นจำนวนมากเป็นโรคความดันโลหิตสูง และยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ ดังนั้นเครื่องวัดความดันโลหิตจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะมีใช้งานในสถานพยาบาลแล้ว ประชาชนทั่วไปยังนิยมซื้อมาใช้เองที่บ้านอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากเครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องมือแบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้สะดวก และใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ รวมถึงติดตามอาการของโรค อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาหรือที่ใช้วัดความดันโลหิตเองที่บ้าน ควรหมั่นตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตนั้นอ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่ และมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่


อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถนำเครื่องที่ใช้ตรวจสุขภาพตนเองภายในบ้านมาส่งทดสอบได้ เพื่อให้ทราบว่าเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่อ่านค่าได้แม่นหรือไม่ และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันความดันโลหิตสูงโลก โดยให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว ฟรี! รวมถึงตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้และลุ้นรับของที่ระลึก ซึ่งประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.

No comments:

Post a Comment

Pages