กลุ่มทรู รับรางวัล SET Awards 2021 “ดาวรุ่งด้านความยั่งยืน” (Rising Star Sustainability Awards) ย้ำภาพองค์กรมุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, November 5, 2021

กลุ่มทรู รับรางวัล SET Awards 2021 “ดาวรุ่งด้านความยั่งยืน” (Rising Star Sustainability Awards) ย้ำภาพองค์กรมุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล ดาวรุ่งด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากการประกาศผลรางวัล “SET Awards 2021” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในรูปแบบ Virtual Ceremony ตอกย้ำองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ในฐานะบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ดาวรุ่งด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Awards) ประจำปี 2564 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งด้านรายได้และการขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 H’s : HEART HEALTH HOME ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวที่ยั่งยืนให้แก่สังคมและชาวไทย”

โครงการด้านความยั่งยืนที่กลุ่มทรู ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบ 3 H’s ประกอบด้วย

• ด้านเศรษฐกิจ (HEART) – บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้ 100% และส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยกว่า 5.7 ล้านคน ผ่านมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี

• ด้านสังคม (HEALTH) – สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงทุกความต้องการของคนไทยยุคนิว นอร์มัล ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม TRUE VWORLD เทคโนโลยีคลาวด์ที่ครบทุกโซลูชัน ทั้ง VWORK สนับสนุนภาคธุรกิจให้ทำงานที่บ้าน และ VLEARN สนับสนุนสถาบันการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

• ด้านสิ่งแวดล้อม (HOME) – ติดตั้งพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์ที่เสาสัญญาณและชุมสาย 3,745 แห่ง สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 12,853 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะเดินหน้าขยายการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รางวัลดาวรุ่งด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Awards) จากเวที SET Awards 2021 เป็นเสมือนเกียรติประวัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจหลังจากการที่ทรู ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

#truesustainability #THSI #truetogether #setawards2021

No comments:

Post a Comment

Pages