บริษัทอีทเวลล์ จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, November 22, 2021

บริษัทอีทเวลล์ จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ


พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
องคมนตรีมอบรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ให้กับดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร สายพัฒนาธุรกิจบริษัท อีทเวลล์ จำกัด
บริษัทอีทเวลล์ จำกัด
มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณสมบัติพิเศษต่อสุขภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย ภายใต้วิสัยทัศน์"นวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า" ช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีสุขภาพที่ดี และขอให้คำมั่นว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีระดับสากลเพื่อให้สมกับรางวัลเกียรติยศนี้สืบไป

No comments:

Post a Comment

Pages