สรพ. ลงนามร่วมมือ GIZ และ บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการเพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 10, 2021

สรพ. ลงนามร่วมมือ GIZ และ บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการเพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการเพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 50 แห่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด และกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชนบทในประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมการทำความสะอาดมือ และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ได้มาตรฐาน


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระรอกใหม่ ที่มีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นเพิ่มสูงกว่าเดิมมาก และในพื้นที่สีแดง เช่น จังหวัดสมุทรสาคร บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อค้นหาวิธีการเชิงรุกและการรักษา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมาก ถ้าหากอุปกรณ์ป้องกันตนเองต่าง ๆ นั้นมีไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่าง ๆ เช่น เจลล้างมือ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลต่าง ๆ ดังนั้นเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลเยอรมนีและบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัดจะสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งชุดป้องกันตนเองหรือชุดพีพีอีให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ระบาดของโควิด-19
โดยบทบาทของ สรพ. ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยร่วมออกแบบ และสนับสนุนข้อมูลความรู้เรื่องการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือ PPE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรมผ่านแอพพลิเคชั่นด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages