สวทช. คว้ารางวัล " The Most Startup Friendly Technology Institute of ASIA" ในงาน WBAF 2021 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, March 22, 2021

สวทช. คว้ารางวัล " The Most Startup Friendly Technology Institute of ASIA" ในงาน WBAF 2021เมื่อเร็วนี้ๆ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับมอบรางวัล “The Most Startup Friendly Technology Institute of ASIA” ภายในงาน WORLD CONGRESS OF ANGEL INVESTORS – WBAF 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาประจำปีด้านการลงทุนระดับโลกที่รวมผู้นํา นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ด้านการรวมทุนและตลาดทุนในระยะเริ่มต้น (Early Stage Equity and Capital Markets) รวมถึงกิจกรรมการนำเสนอผลงานจากสุดยอดสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก (The Global Fundraising Stage: GFRS) เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก WBAF Angel Investment Fund

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวทช. ได้ร่วมมือกับ WBAF จัดตั้ง WBAF Thailand Country Office ซึ่งจะเป็น WBAF Country Office แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถของนักลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในไทย ควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ลงทุนและต่อยอดผลงานวิจัยรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย


รางวัล “The Most Startup Friendly Technology Institute of ASIA” สืบเนื่องมาจาก สวทช. ให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างและบ่มเพาะธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (New S-curves) ของประเทศ พร้อมทั้งความท้าทายจากโอกาสในการลงทุน (Investment) ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital) ในวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้ในระยะยาว จึงให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มนักลงทุนบุคคล (Thailand Business Angel Network) เพื่อเข้ามีบทบาทในการร่วมทุนในระยะตั้งต้น ควบคู่กับการให้คำปรึกษา เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมเติบโตไปพร้อมกับสตาร์ทอัพที่ร่วมลงทุนต่อไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย Angel Investor สามารถติดต่อสอบถามข้อมลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 583-9992 ต่อ 1481-1484

No comments:

Post a Comment

Pages