ออมสิน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, May 10, 2024

ออมสิน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคลนายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

No comments:

Post a Comment

Pages