กรมวิทย์ฯ ผนึกกำลังสำนักอนามัย กทม. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก พร้อมชวนหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ตรวจคัดกรองทุก 5 ปี โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ใช้ง่าย ไม่เจ็บ ไม่อาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง หวังหยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, May 9, 2024

กรมวิทย์ฯ ผนึกกำลังสำนักอนามัย กทม. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก พร้อมชวนหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ตรวจคัดกรองทุก 5 ปี โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ใช้ง่าย ไม่เจ็บ ไม่อาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง หวังหยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Self-sampling” เขต 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มอบแนวทางดำเนินงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในงานมีการอภิปรายและสาธิตการเก็บสิ่งส่งตรวจ HPV Self Sampling แนวทาง การประยุกต์ใช้ผลการตรวจคัดกรองในทางเวชปฏิบัติ แนวทางการเบิกจ่ายบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากโปรแกรม KTB เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้ชุดเก็บตัวอย่าง ด้วยตนเองแก่ประชาชน


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย สาเหตุสำคัญมาจากการติดเชื้อเอชพีวี ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ และมากกว่าร้อยละ 90 จะหายได้เอง มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี นอกจากนี้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สตรีไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี 


ที่ผ่านมาพบว่าหญิงไทยกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจคัดกรองได้น้อย ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มารับการตรวจภายในเนื่องจากเขินอายแพทย์ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเพิ่มทางเลือกให้หญิงไทยที่ไม่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ให้สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) โดยบูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเตรียมความพร้อมบริการประชาชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็ง หรือหากตรวจพบมะเร็งก็สามารถพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดได้


“การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test อยู่ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. ได้เพิ่มให้กับสตรีไทย อายุ 30-60 ปี ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จึงขอเชิญชวนหญิงไทยอายุ 30 – 60 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่เคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหา HPV DNA จากการเก็บตัวอย่าง ด้วยตนเองแบบแยก 14 สายพันธุ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานบริการใกล้บ้านเพื่อรับชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองได้ที่ “แอพฯเป๋าตัง” หรือในเขตกรุงเทพมหานครสามารถรับบริการได้ที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99248 หรือสอบถามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ใกล้บ้าน” นายแพทย์ยงยศ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Pages