ปตท.สผ.อีดี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, December 26, 2023

ปตท.สผ.อีดี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้


27 ธ.ค.66 - ปตท.สผ.อีดี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมง 44 สมาคมในพื้นที่ภาคใต้ และโรงเรียน 11 แห่งรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา รวมทั้งบุตรหลาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการ


นายธิติ ปรียาณุรักษ์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ฐานสนับสนุนฐานพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ได้นำงบประมาณจากบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี ในฐานะผู้ดำเนินโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย มาจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.อีดี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุตรหลานชาวประมงและเยาวชนและช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่สมาคมประมงพาณิชย์ในพื้นที่ปฏิบัติการ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โรงเรียนและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่รอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นฐานส่งกำลังบำรุงหลักในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2566 นี้ ได้ส่งมอบทุนการศึกษาผ่านสมาคมประมงในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการจี1 (G1/61) และโครงการจี 2 (G2/61) รวม 44 สมาคม เพื่อนำไปจัดสรรมอบแก่นักเรียนในครอบครัวของสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งมอบแก่บุตรหลานชาวประมงที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 400,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 400,000 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบทุนและมหาวิทยาลัยต่างๆ มีอิสระในการพิจารณาบริหารจัดการจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนตามความเหมาะสม


สำหรับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท.สผ.อีดี ได้มอบทุนการศึกษารวมจำนวน 812,000 บาท แก่โรงเรียน 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ได้แก่ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดสถิตชลธาร โรงเรียนวัดโลกา โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนวัดบ่อปาบ โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนสงขลาวิทยาคมและโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) รวมทั้งชุมชน 3 แห่ง รอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ได้แก่ ชุมชนบ้านทะเลนอก หมู่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชุมชนบ้านนอกป่า-สภ.สิงหนคร หมู่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และชุมชนบ้านหน้าเมือง หมู่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นอกจากนั้น ยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานข้าราชการทหารเรือ สังกัดทัพเรือภาคที่ 2 และฐานทัพเรือสงขลา ข้าราชการอำเภอสิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาด้วย


โครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อสังคม ที่บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี ดำเนินงานตามแนวทางของสำนักงานใหญ่ ที่มุ่งเน้นโครงการเพื่อสังคม 4 ด้าน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนและสังคมในพื้นที่ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ G1/61 และ โครงการ G2/61

โครงการ จี 1 (G1/61) และโครงการ จี 2 (G2/61) เป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงงาน ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลบริเวณกลางอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร และ3,247 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 1 (G1/61) ประมาณ 192-310 กิโลเมตร มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 2 (G2/61) ประมาณ 196-248 กิโลเมตร โดยพื้นที่ปฏิบัติการโครงการจี 1 คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี พื้นที่ปฏิบัติการโครงการ จี 2 คือ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และ สงขลา

Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

No comments:

Post a Comment

Pages