รมว.กก. และผู้ว่า ททท. นำทีม ผู้บริหารระดับสูง ททท. เข้ารับมอบนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, December 14, 2023

รมว.กก. และผู้ว่า ททท. นำทีม ผู้บริหารระดับสูง ททท. เข้ารับมอบนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มอบนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ททท. และ ผอ.สนง. ในประเทศ 45 สนง. เข้ารับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบนโยบาย 4 เรื่อง ได้แก่

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ให้ทัดเทียมเมืองหลัก แสวงหาจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์และ unseen แต่ละพื้นที่ให้เป็นจุดขาย

2.ให้ตลอดปีเป็น High Season เที่ยวได้ทุกฤดูกาล

3. การบริหารจัดการด้านข้อมูล ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยว เน้นการนำเสนอเป็น Infographic เพื่อให้เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

4. เน้นการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable Tourism ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว และอยู่ในระดับสูงสุดในอาเซียน
สำหรับตัวชี้วัด ขอให้พิจารณาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่อทริปให้สูงขึ้น และเพิ่มจำนวนวันพักให้อยู่นานขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทัังหมดนี้จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

#โมเมนท์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
#เที่ยวไทย365วัน

No comments:

Post a Comment

Pages