โคเวสโตร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของเยาวชนไทย นำทีมผู้ชนะเลิศโครงการ Covestro Innovation Design Contest ทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, April 26, 2021

โคเวสโตร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของเยาวชนไทย นำทีมผู้ชนะเลิศโครงการ Covestro Innovation Design Contest ทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2563 ถึง 10.7 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอาง สุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี


ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พาทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Covestro Innovation Design Contest (IDC) ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชนะการประกวดในหัวข้อ “Fun Lesson” ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center – MTEC) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล นักวิจัย หน่วยวิจัยโพลิเมอร์และคณะ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุโพลิเมอร์ ซึ่งทางศูนย์ฯ ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย โดยคณะนักศึกษาฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆในการทำงานวิจัยอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่โคเวสโตรจัดขึ้นเป็นเวลารวม 3 วัน

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโคเวสโตร สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.covestro.com

กดติดตามได้ที่ Facebook: Covestro Thailand

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Pages