ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ฉลองเทศกาลสงกรานต์ในงาน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔” ระหว่าง ๖ – ๑๘ เม.ย. ศกนี้ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, April 9, 2021

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ฉลองเทศกาลสงกรานต์ในงาน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔” ระหว่าง ๖ – ๑๘ เม.ย. ศกนี้ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)
ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔” สะท้อนผ่านอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มหามงคลในปีนี้ โดยได้อัญเชิญ ๙ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์จำลอง ได้แก่ ๑. หลวงพ่อพระพุทธโสธร ๒. หลวงพ่อ วัดไร่ขิง ๓. หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม ๔. หลวงพ่อโต วัดบางพลี ๕. หลวงพ่อทันใจ ๖. หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา วัดท่าซุง ๗. พระพุทธชินราช ๘. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ๙. หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง มาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกราบสักการะสรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมทำบุญระฆังเงินระฆังทอง เพลิดเพลินไปกับการช้อป ชิม ชิลล์สินค้าและอาหารอิ่มอร่อยมากมาย และกิจกรรมร่วมรับพระผงจักรพรรดิพร้อมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ เมษายน ศกนี้ ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ภายในพิธีเปิดงานซึ่งมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารได้แก่ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ, รัตนธร ลิมป์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), จิรายุ รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส-ปฏิบัติการอาคาร รักษาการผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบง คอก (ราชประสงค์), ร่วมด้วย, พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร, ภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี / นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี, ฐิตาภา บุญพ่วน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ประกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, พันธุ์รวี บุนนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร, ปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาด้านท่องเที่ยว (ผู้แทน ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี) ตลอดจนศิลปินนักแสดง บูม - กิตตน์ก้อง ขำกฤษ และเฌอเบลล์ – ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ ร่วมชมศิลปะการแสดงระบำบูชามหาสงกรานต์ ต่อจากนั้นได้ร่วมถวายพานพวงมาลัยสักการะ และร่วม สรงน้ำพระพุทธรูปเป็นปฐมฤกษ์ภายในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)


สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์จำลองจำนวน ๙ พระองค์ ได้แก่ ได้แก่ 


๑. หลวงพ่อพระพุทธโสธร องค์พระเก่าแก่ตั้งแต่ยุคต้นกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐาน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ลือเลื่องในความศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพรได้ครบทุกเรื่อง ทั้งด้านการงาน การเงิน โรคภัยไข้เจ็บ หรือขอลูก ฯลฯ 


๒. หลวงพ่อ วัดไร่ขิง พระคู่บ้านคู่เมืองแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี (ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร) ประดิษฐาน ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พุทธคุณด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และแคล้วคลาดปลอดภัย 


๓. หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมือง แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง (ตามตำนานพระลอยน้ำที่เชื่อกันว่าเป็นพระพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อวัดไร่ขิง) ประดิษฐาน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ประชาชนต่างศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ปลอดภัยแคล้วคลาด 


๔. หลวงพ่อโต วัดบางพลี แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งประชาชนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธคุณด้านป้องกันภยันตรายต่างๆ นานา 


๕. หลวงพ่อ ทันใจ
พระคู่เมืองแห่งล้านนา ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ประชาชนมักเดินทางไปกราบขอพรเสริมสิริมงคลด้านโชคลาภ ธุรกิจรุ่งเรือง ร่ำรวย 


๖. หลวงพ่อ เงินไหลมาเทมา แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ที่เชื่อกันว่าบันดาลลาภ การงาน การเงิน ธุรกิจ และผู้ที่ขอพรก็ประสบความสำเร็จกันมาแล้วนับไม่ถ้วน 


๗. พระพุทธชินราช พระสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแห่งพิษณุโลก ที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้ใดได้ไปสักการะกราบขอพรจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน 


๘. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่เมืองแห่งรัตนโกสินทร์ ประดิษฐาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ที่ชาวไทยและต่างชาติให้ความศรัทธา หลั่งไหลมากราบสักการะขอพรในเรื่องความรุ่งเรือง สติปัญญา ชนะอุปสรรค มีความก้าวหน้าในชีวิตการงาน หรือชีวิตสุขสบายมากด้วยทรัพย์สินเงินทอง 


๙. หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง หลวงพ่อพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา) พระคู่เมืองกรุงเก่า ขนาดใหญ่มีพุทธคุณรักษาโรคภัย แคล้วคลาด และแก้ไขดวงชะตา 

องค์พระพุทธรูปจำลองทั้ง ๙ องค์ได้นำมาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกราบสักการะสรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย บริเวณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจร่วม ร่วมสืบสานคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ โดยการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทยร่วมทำบุญระฆังเงินระฆังทอง พร้อมกันนี้เพียงสแกน QR Code ที่แสดงไว้ด้านหน้าองค์พระพุทธรูปสามารถนำไปลงทะเบียนรับพระผงจักรพรรดิและน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (โดยพระผงทำมาจากผงพุทธคุณ พระคาถามหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่วัดสะแก ที่หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ ได้สวดมนต์อธิษฐานจิตด้วยคาถามหาจักรพรรดิ ให้พุทธศาสนิกชนได้มีไว้เป็นเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัย จะส่งผลให้เแคล้วคลาดปลอดภัย เจริญรุ่งเรือง และน้ำนมต์มาจากบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดอินทรวิหาร อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทย ซึ่งภายในบ่อมีน้ำพระพุทธมนต์จากที่อื่นอีก ๓๘๑ แห่ง รวมทั้งแผ่นยันต์ ๑๒๑ พระคาถา ที่ทางวัดเคยขุดพบใต้บ่อแล้วนำขึ้นมารวมกันไว้ในบ่อ บ่อน้ำมนต์แห่งนี้ในแต่ละวันจะมีประชาชนมานั่งสวดพระคาถาชินบัญชร และนั่งสมาธิกันเป็นจำนวนมากทุกๆ วัน) จำกัด ๑ คนต่อ ๑ สิทธิ์ จำนวน ๒๕ ชุดต่อวัน (รวม ๓๒๕ ชุดตลอดงาน)
บริเวณงานยังจัดให้มีการออกร้านสินค้า และอาหารมาเอาใจนักช้อปให้ได้เลือกสรรอีกมากมาย อาทิเช่น กัญชรักษ์ ปทุมธานี, ชาโปรไบโอติกกัญ ปทุมธานี, ร้านสายป่านส้มตำ, ร้านไส้กรอกวุ้นเส้นทอดกรอบนภัทรกินแล้วรวย ปทุมธานี, EZY Clean, ร้านหมี่กรอบสมุนไพรสูตรโบราณปทุมธานี, ร้านตะโก้วลีสูตรโบราณปทุมธานี, ร้านครัวใบเฟิร์น-กะเพราจานด่วนรสเด็ด, NYM, ร้านหยกทิพย์, ร้านกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปทุมธานี, ร้านธวัชชัยลงทอง ปทุมธานี, ร้านทรงเสวยหมูทุบเมืองปทุมธานี, ร้านรมณเทียนหอม ขนมหอมปทุมธานี, ร้านขนมทาร์ตไข่ออริจินอล-กาแฟโบราณ, ร้านนวดธัญญพรรษ ครีมนาโนดร.ออย ปทุมธานี, ร้านวิสาหกิจชุมชนอาภรขนมไทย-น้ำปั่น, ร้านน้ำจิ้มสูตรโบราณสารพัดยำ -ลูกชิ้นปิ้งปทุมธานี, ร้านข้าวกล้องงอกอินทรีย์ 3 สี 9 สายพันธ์ เมืองปทุมธานี และร้านธัญยนันท์มัดย้อม

เชิญร่วมสืบสานเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยได้ใน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร ๒๕๖๔” ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ติดตามรายละเอียดตลอดการจัดงานได้ที่ 
FB Page: TheMarketBangkok 
ทางศูนย์ฯ ยังคงติดตามเฝ้าระวัง และคุมเข้ม มาตรการความสะอาดและสุขอนามัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการอย่างเข้มงวด

No comments:

Post a Comment

Pages