อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ (27 เม.ย. 64)" โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, April 27, 2021

อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ (27 เม.ย. 64)" โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา


สรุป "อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ (27 เม.ย. 64)"

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่จากทั่วโลก

- ข้อพึงระวังของประเทศไทย และคำแนะนำในการดูแลตนเอง

- บทบาทและความร่วมมือของคนไทยในการจัดการสภาวะวิกฤต

No comments:

Post a Comment

Pages