พระมหาเถระ,พระสายป่าทั่วฟ้าเมืองไทย นั่งปรกอธิษฐานจิต สุดยอดมหาพิธีพุทธาภิเษก - ถวายวิหาร วัดกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, April 18, 2021

พระมหาเถระ,พระสายป่าทั่วฟ้าเมืองไทย นั่งปรกอธิษฐานจิต สุดยอดมหาพิธีพุทธาภิเษก - ถวายวิหาร วัดกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


วัดกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก – ถวายวิหาร พระพุทธสุวรรณกิตติคุณมุนี (หลวงพ่อสบายใจ) วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีอุปสมบทหมู่ ๑๙ รูป และบวชเนกขัมมปฏิบัติธรรมฉลองสมโภชวิหาร ๑๗-๒๗ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๔
แต่ละวัน ได้จัดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ ทักษิณานุประทาน ในวันที่๒๕ พระเถราจารย์ พระวิปัสสนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต พระสงฆ์สวดพุทธาภิเษก สวดอิติปิโส๑๐๘จบ ตลอดคืนถึงเช้าวันที่๒๖ ในวันที่๒๖ พิธีถวายวิหาร พระพุทธสุวรรณกิตติคุณมุนี (หลวงพ่อสบายใจ)
ได้รับความเมตตาจากพระเถราจารย์ อาทิ พระธรรมวรนายก ทป.จภ.๑๑ วัดนารายณ์มหาราชฯ /พระธรรมเจดีย์ จภ.๑๑ วัดทองนพคุณ /พระเทพสีมาภรณ์ จจ.นม วัดบึง /พระเทพสิทธิมุนี วัดมหาธาตุฯ พระสมาจารวิมล ทป.จจ.นม. วัดมิตรภาพวนาราม / พระเมธีสุตาภรณ์ จอ.ปากช่อง วัดคีรีวันต์ / หลวงพ่อไมตรี วัดทางสาย ประจวบคีรีขันต์ / หลวงพ่อสมพร วัดวิสุทธิวนาราม อ.ปากคาด จ.บังกาฬ ทั้งนี้ได้อาราธนาคณะสงฆ์ อำเภอปากช่อง ทั้งสิ้น ๒๑๓ วัด รับทักษิณานุปทานและถวายภัตตาหารเพลจำนวน๑๐๐รูป ตลอด๓วัน สำหรับฝ่ายฆราวาส ได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะศิษย์วัดกลางดง พุทธบริษัทเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากจุดเริ่มต้นจากวัดกลางดง โดยมีพระมหานิยม สีลสํวโร เป็นเจ้าอาวาส ได้เริ่มหล่อพระพุทธรูป พระพุทธสุวรรณกิตติคุณมุนี (หลวงพ่อสบายใจ) ขึ้นก่อน ในปีพ.ศ ๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๗ หลังจากที่ได้หล่อพระพุทธสุวรรณกิตติคุณมุนี (หลวงพ่อสบายใจ)เสร็จ ได้ดำเนินการสร้างวิหารต่อจากนั้น
วิหารหลังนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพ.ศ ๒๕๕๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐บาท ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธสุวรรณกิตติคุณมุนี (หลวงพ่อสบายใจ) บนแท่นฐานขนาดใหญ่อยู่ด้านใน จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามากราบไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

No comments:

Post a Comment

Pages